Att spränga är att hantera oerhörda krafter

Få yrken innehåller så mycket spänd nervositet som att vara sprängare. Det vet Jim Jonsson som blev utsedd till Årets Bergsprängare 2014 och som sedan många år är sprängarbas på NCC Industry.

NCC:s sprängarteam arbetar främst i NCC:s täkter men även i andras täkter eller för entreprenader utanför NCC. Baserad på olika platser i landet tar de sig an projekt i olika landsändar. Jim Jonsson har sin bas i Dalarna men täcker en stor del av Sverige.

Att spränga är att hantera oerhörda krafter, menar Jim Jonsson, krafter som ska tyglas på ett för alla säkert sätt. Då gäller det att vara på tå när det smäller.

- Erfarenheten är otroligt viktig för en sprängare. Och det är en färskvara dessutom. Jag kan se när en sprängare ska spränga första gången efter att ha varit på semester, redan efter ett så kort uppehåll är det extra nervöst. För det handlar så mycket om magkänsla, säger Jim Jonsson och utvecklar resonemanget:

- Jag menar att det är bra att man är nervös. De krafter vi ska kontrollera är sådana att inget får bli fel och då är ett visst mått av nervositet bra. Ens totala närvaro och uppmärksamhet krävs.

Fiskvägar i Dalälven

Just nu arbetar Jim Jonsson med att planera de olika projekt som drar igång i höst. Ett av de projekt som startar efter semestern är att spränga för fiskvägar i Dalälven, ett nytt stort NCC-projekt som sträcker sig över flera år. På uppdrag av Fortum bygger NCC fiskvägar i Dalälven som ska göra det möjligt för siljansöring och harr att ta sig förbi vattenkraftverk när de leker uppströms. Tack vare fiskvägarna kan vandringsfiskarna vandra uppför älven utan att beståndet påverkas.

- Utmaningen är att vi ska spränga alldeles intill en kraftstation som ska vara igång hela tiden och som inte får påverkas av vårt arbete. Men projektet är också komplext eftersom det är en rejäl höjdskillnad ovan respektive under kraftverket, det skiljer en 16-17 meter. Samtidigt som förbiledningskanalerna som vi spränger bara ska stiga med cirka fem procent, säger Jim Jonsson.

Gillar mångfalden

Jim Jonsson jobbar med många olika uppdragsgivare, inte bara NCC där han är anställd. Mångfalden och variationen i uppdragen är uppskattade inslag i arbetet.

- Vi spränger åt olika uppdragsgivare och det trivs jag bra med. Men det är klart att det förstås känns väldigt bra att få jobba med NCC-uppdrag som vi ju ändå är en del av. Vi talar samma språk och jobbar mot samma mål!

Porträtt på sprängarbas Jim Jonsson
Sprängarbas Jim Jonsson