Foto: Christopher Eckerberg
Arbetsplats för bygget av Strandvallens förskola, Halmstad. Foto: Christopher Eckerberg

Byggstart för förskola fyra i Halmstad

I dagarna satte NCC spaden i marken för Strandvallens förskola i Halmstad, den fjärde förskolan i ett långsiktigt strategiskt partneringsamarbete med Halmstads kommun. Totalt innebär de fyra förskolorna ett tillskott på 560 förskoleplatser samt 28 ”nattis”-platser i kommunen.

– Det strategiska partneringsamarbetet med NCC, som påbörjades 2018, innebar att Halmstad kommun kunde säkerställa att tillräckligt med resurser fanns under en längre period. Resultatet har inneburit att vi med hög kvalitet kunna bygga ett stort antal förskoleplatser, säger Rikard Junblad, enhetschef Byggtekniska enheten på Halmstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning.

Strategisk partnering betyder att man arbetar tillsammans i flera projekt efter varandra, med i den mån det går samma personer från NCC, beställare och underentreprenörer. Det gör att man känner varandra väl, arbetar effektivt tillsammans och kan dra lärdomar mellan projekten.

Samma grundmodell

Den första förskolan inom samarbetet med Halmstads kommun var Aleskogens förskola, som stod klar 2019 och ligger nära havet i känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn samt personalutrymmen, kök och utemiljö i harmoni med naturen.

Nästa på tur var Engelbrekts förskola som stod klar 2020. Den bygger på samma modell som Aleskogen, men är mindre och består av fyra avdelningar för 80 barn samt "nattis" för 28 barn. Alla fyra förskolorna har tillagningskök, vilket innebär att all mat lagas på plats.

Innan semestern 2021 blev förskola nummer tre klar, Galgbergets förskola, som ligger vid Halmstad sjukhus och är i stort sett likadan som den första förskolan.

I augusti är det byggstart för den fjärde och sista förskolan inom partneringavtalet, Strandvallens förskola, som väntas bli klar 2022. Även den bygger i grunden på samma modell som Aleskogens förskola, om än något förenklad i utformningen.

Ger kostnads- och tidseffektivitet

Genom att basera förskolorna på samma grundmodell kan planeringsarbetet förenklas och kostnaderna för projekteringen minimeras. Själva förskolorna är i princip likadana, medan de olika utemiljöerna ger dem varsin karaktär.

- Med strategisk samverkan över tid i ett flertal uppdrag kan vi tillsammans hitta långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar samt ta nytta av erfarenheter från tidigare projekt, vilket ger kostnads- och tidseffektivitet, säger Robert Karlsson, affärschef på NCC Building Sverige i Halmstad.

  • Den första förskolan inom partneringsamarbetet med Halmstads kommun, Aleskogens förskola. Foto: Studio-E

  • Förskola nummer 2, Engelbrekts förskola i Halmstad har även "nattis". Foto: Studio-E

  • Den tredje förskola, Galgbergets förskola, ligger vid Halmstads sjukhus. Foto: Platschef Christopher Eckerberg

  • Förskola fyra igång! Bild från Strandvallens förskola. Foto: Platschef Christopher Eckerberg