Förskolor Halmstad

I strategisk partnering med Halmstads kommun bygger NCC flera förskolor under en fyraårsperiod.

Först ut var Aleskogens förskola, som var klar 2019 och ligger bredvid Kattegattsskolan nära havet i en känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn samt tillagningskök och personalutrymmen.

Engelbrekts förskola stod klar i början av 2020. Den är baserad på Aleskogen men är lite mindre och innehåller fyra avdelningar samt "nattis" för 28 barn. Nu byggs Galgbergets förskola, som byggs efter samma modell som Aleskogen för att därmed minimera kostnaderna för projekteringen.

Det är även planerat för ytterligare en till två förskola inom avtalet, som ursprungligen innebar två förskolor samt option på ytterligare två till fyra. 

Genom strategisk samverkan över tid i ett flertal uppdrag kan vi tillsammans hitta långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar samt ta nytta av lärdomar mellan projekten, vilket ger kostnads- och tidseffektivitet.

Robert Karlsson
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden