Aleskogens förskola. Foto: Studio-E
Flygbild över vita förskolelokaler i Halmstad.

Förskolor Halmstad

I strategisk partnering med Halmstads kommun har NCC byggt fyra förskolor under en fyraårsperiod.

Först ut var Aleskogens förskola, som var klar 2019 och ligger bredvid Kattegattsskolan nära havet i en känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn samt tillagningskök och personalutrymmen.

Engelbrekts förskola stod klar i början av 2020. Den är baserad på Aleskogen men är lite mindre och innehåller fyra avdelningar samt "nattis" för 28 barn.

2021 var den tredje förskolan klar, Galgbergets förskola, som byggts efter samma modell som Aleskogen för att därmed minimera kostnaderna för projekteringen.

I slutet av 2022 stod även förskola fyra inom partneringsamarbetet klar, Strandvallens förskola, som även i princip är likadan som den första förskolan. Totalt innebär de fyra förskolorna 560 nya förskoleplatser samt 28 "nattis"-platser.

Genom strategisk samverkan över tid i ett flertal uppdrag har vi tillsammans hittat långsiktiga och effektiva lösningar samt tagit nytta av lärdomar mellan projekten, vilket gett kostnads- och tidseffektivitet.

Aleskogens förskola
Aleskogens förskola, klar 2019. Foto: Studio-E
Engelbrekts förskola
Engelbrekts förskola, klar 2020. Foto: Studio-E
Förskola
Galgbergets förskola, klar 2021. Foto: Studio-E
Strandvallens förskola
Strandvallens förskola, klar 2022. Foto: Anders Andersson