Foto: Studio-E

Förskolor Halmstad

I strategisk partnering med Halmstads kommun bygger NCC fyra förskolor under en fyraårsperiod.

Först ut var Aleskogens förskola, som var klar 2019 och ligger bredvid Kattegattsskolan nära havet i en känslig naturmiljö. Aleskogen innehåller åtta avdelningar med plats för 160 barn samt tillagningskök och personalutrymmen.

Engelbrekts förskola stod klar i början av 2020. Den är baserad på Aleskogen men är lite mindre och innehåller fyra avdelningar samt "nattis" för 28 barn.

2021 var den tredje förskolan klar, Galgbergets förskola, som byggts efter samma modell som Aleskogen för att därmed minimera kostnaderna för projekteringen.

Under 2021 är det byggstart för förskola fyra inom partneringsamarbetet, Strandvallens förskola, som även den blir i princip likadan som den första förskolan. Totalt innebär de fyra förskolorna 560 nya förskoleplatser samt 28 "nattis"-platser.

Genom strategisk samverkan över tid i ett flertal uppdrag kan vi tillsammans hitta långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar samt ta nytta av lärdomar mellan projekten, vilket ger kostnads- och tidseffektivitet.

Aleskogens förskola. Foto: Studio-E
Engelbrekts förskola. Foto: Studio-E
Förskola
Galgbergets förskola. Foto: Christoffer Eckerberg, NCC
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden