Aleskogens förskola. Foto: Studio-E
Flygbild över vita förskolelokaler i Halmstad.