Illustration över nya Brudhammar förskola.

Brudhammar – ny förskola i Stenungsund

På uppdrag av Stenungsunds kommun har NCC byggt nya Brudhammar förskola.