Montage: till vänster en medarbetare som river upp linoleum på ett golv. Till höger en påse med insamlat linoleum.

NCC medverkar i storskaligt återvinningsprojekt av linoleumgolv

NCC medverkar i Sveriges första storskaliga återvinningsprojekt av linoleumgolv. Initiativet ska stötta en branschövergripande övergång till en mer cirkulär ekonomi. Återvinningsprojektet genomförs i samband med ombyggnation av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i ett samarbete mellan NCC, Tarkett och Akademiska Hus.

Genom återvinningsprojektet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet samlas utrivna linoleumgolv in för att därefter användas som råvara vid produktion av nya golv. Materialet i det utrivna linoleumgolvet finfördelas och baksidan av jute tillsammans med rester av lim och spackel separeras och kan användas som bränsle. Resten av materialet nyttjas som fyllmedel vid tillverkning av ny linoleum.

– Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att hitta lösningar som driver branschen framåt och bidrar till en minskad klimatpåverkan. Det är något som både vi och våra kunder efterfrågar. Det här projektet bidrar till kompetensutveckling och samverkan mellan flera aktörer, vilket är viktigt när hela branschen måste ställa om och gå mot en mer cirkulär ekonomi, säger Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef NCC Building Sverige.

Klimatbesparingen för varje återvunnen kvadratmeter linoleumgolv är cirka 5 kg CO2. Återvinningsprojektet på Ångströmlaboratoriet sker i två faser där den första etappen, som nu genomförs, innefattar cirka 250 kvadratmeter golvyta. För den andra etappen finns det potential på drygt 2 000 kvadratmeter.

– Genom vidareutvecklingen av Tarketts processer och teknik har vi nu system för att återvinna gamla linoleumgolv i större skala, vilket kan bidra till att stärka de cirkulära materialflödena, därför är detta projekt så viktigt. Det är väldigt glädjande att vi nu har inlett den första fasen i projektet, säger Key Account Manager Peter Nicander på Tarkett AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef NCC Building Sverige, 070-644 35 96