Foto: Joakim Kröger

NCC klara med framtidens skola i Oxelösund

Elever och personal i Oxelösund har startat läsåret i nya moderna och flexibla lärmiljöer. Nya Oxelöskolan möter kommunens behov av fler skolplatser och genom samverkan levererar NCC ett projekt som motsvarar alla mål för kvalitet, tid och ekonomi.

– Vi har lyckats hålla ett högt engagemang med alla berörda genom hela projektet och tillsammans med vår kund har vi nått våra gemensamma mål avseende byggtid, budget och kvalitet. Gemensamt har vi satt projektet i centrum för att nå det bästa resultatet både för skolbyggnaden och verksamheten, säger Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building Sweden.

Oxelösund växer och med det ökade elevantalet behövs också nya platser i skola och förskola. Oxelöskolan är det första skolprojektet i kommunen sedan 70-talet och i januari 2019 startade bygget av en ny och mycket efterlängtad skola. Uppdraget är en totalentreprenad som genomförts i partnering, en strukturerad samarbetsform där NCC och Oxelösunds kommun tillsammans löser uppdraget i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

– Det är ett väldigt stort och viktigt projekt för kommunen och kunden har varit delaktig under hela vår resa i denna samverkan. En skola betyder så mycket för hela samhället och då är det viktigt att vara lyhörd för de lokala behoven och även se till att den kan fylla sin funktion lång tid framöver, säger Sagvan Abdulsatar.

Flexibla skollokaler möter framtidens behov

Oxelöskolan är cirka 7 400 kvadratmeter stor och består av två våningar med plats för drygt 600 elever. Här finns också en idrottshall samt lokaler för kommunal musikskola och särskola. Flexibiliteten i planlösningen har varit en viktig del projektet. Inledningsvis var uppdraget att bygga en skola för elever från förskoleklass till årskurs sex men planerna ändrades.

– Verksamheten riktades om under projektet och vi gick till att istället bygga en F-9-skola, en förändring som vi tillsammans hanterade på ett väldigt bra sätt. I skolbyggnaden finns det nu möjlighet att förändra planlösningen och installationerna efter de behov som uppstår, säger Sagvan Abdulsatar.

Projektet har varit stort med många discipliner involverade och på plats samtidigt på arbetsplatsen. Tekniska utmaningar har funnits på både bygg- och installationssidan som hanterats tillsammans med kund, underentreprenörer och leverantörer genom en öppen dialog.

– Det finns många framgångsfaktorer men de viktigaste är att vi genom projektets alla faser har haft en kontinuitet i både vår och kundens organisation. Vi har tillsammans haft ett prestigelöst samarbete, och det har under hela projektet funnits en förståelse och öppenhet för varandras situationer och vardag. Vi har med hög kompetens på vår egen projekt- och platsledning också fått en speglande version hos kunden. En samverkan i partnering så som det ska vara i sin perfekta form.

Montage, invigningen av Oxelöskolan.
Med parad, bandklippning och ballonger invigdes Oxelöskolan officiellt före sommarlovet. NCC överlämnade bland annat ett körsbärsträd som förhoppningsvis kommer att blomma vacker och växa i takt med barnen. Foton: Joakim Kröger
  • I mitten finns ett atrium som binder ihop byggnadens två våningsplan. På den övre våningen finns bland annat bibliotek, skolhälsovård, särskola och studietorg att finnas. På entréplanet finns lokaler för skolans administration samt matsal och storkök. Kring atriet finns också ateljéer för slöjd och bild, idrottshall med omklädning och musikskolans lokaler. Foto: Joakim Kröger

  • Oxelöskolan Skolan har en estetisk inriktning där eleverna får möjlighet att uttrycka sig med teater, dans, musik, sång, bild och form på olika sätt.

  • Foto: Joakim Kröger

  • Oxelöskolan vann kommunens namntävling där oxelösundarna fick komma in med förslag. Namnet knyter dels an till Oxelö gård som legat i närheten och dels till Oxelöviken som en gång gick in till platsen. Foto: Joakim Kröger