Kreativa lärmiljöer i nya Oxelöskolan

Oxelösund växer och för att möta det ökade elevantalet bygger NCC tillsammans med Oxelösunds kommun en ny skola med plats för cirka 600 elever.

Nya Oxelöskolan ger plats för cirka 600 elever från förskoleklass upp till årskurs 9 och får inspirerande och kreativa lärmiljöer. Byggnaden blir cirka 7 400 kvadratmeter stor och uppförs i tre våningsplan, två för skolverksamhet och en indragen vindsvåning för teknikrum och förråd.

Lärmiljöer för i dag och i morgon

Flexibiliteten i planlösningen har varit en viktig del projektet för att se till att skolans lokaler kan anpassas för att fylla sin funktion både för dagens behov och en lång tid framöver.

Oxelöskolan har byggts enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver, som innebär stort fokus på sunda byggmaterial, bra akustik, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat. På husets tak finns solceller.

Plats för lek och rörelse

En idrottshall och lokaler för kommunal musikskola och särskola inryms också i skolan.

I anslutning till skolan finns fina utemiljöer som kan användas både under och efter skolans öppettider, bland annat en multiplan, innebandyplan, fotbollsmål, gungor och klätterställningar.

Samverkan för bästa slutresultat

Projektet genomförs i partnering, en strukturerad samarbetsform där NCC och Oxelösunds kommun tillsammans ska lösa uppdraget i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

Sagvan Abdulsatar

Produktionschef, NCC Building Sweden