Trygga och kreativa lärmiljöer i Svärtinges nya skola

Svärtinge Skogsbacke är en ny skola med fokus på trygga och kreativa lärmiljöer för årskurs F-6. Skolan är uppförd av NCC i ett naturskönt område på uppdrag av Norrevo Fastigheter AB.

Svärtinge Skogsbacke är en ny skola i Svärtinge, strax utanför Norrköping. Skolan ligger i ett naturskönt område med utsikt över sjön Glan.

Trygga och kreativa lärmiljöer

Svärtinges nya skola är utformad för att ge eleverna trygga och kreativa lärmiljöer och inspirerande arbetsplatser för skolpersonalen. Skolan har en kapacitet för 450 elever från förskoleklass till årskurs sex, med två klasser i varje årskurs.

I byggnationen ingick, förutom lokaler för undervisning, även lektionssalar för praktiskt estetiska ämnen, skolkök och matsal. Till skolan hör också en fristående idrottshall och utomhus finns gott om miljöer för att stimulera till nyfikenhet och fysisk aktivitet, som parkour, konstgräsplan, gungor, klättervägg, sandlåda under pergola och hinderbana. Projektet omfattar en total byggyta på omkring 6 600 kvadratmeter.

Hållbarhet och funktionalitet

Målet var att skapa en funktionell, kostnadseffektiv och hållbar skola. Modultänk och upprepning av byggnadsvolymer bidrog till en rationell och funktionell skola. Byggnaden uppfyller Norrköpings kommuns krav på effektbehov (50 kW/h/kvm) och miljögodkända material.

Samarbete med projektets bästa i fokus

Skolan är uppförd av NCC på uppdrag av Norrevo Fastigheter AB. Projektet var en totalentreprenad men ändå andades projektet partnering med en öppen dialog under hela resan, vilket bidrog till ett bra samarbete där alla deltagare arbetade med ständiga förbättringar med projektets bästa i fokus.

Skolan stod klar sista kvartalet 2020 och tog emot de första eleverna vårterminen 2021.