Trygg skolmiljö som främjar rörelse och hälsa på Kvarnbergsskolan

För att möta det växande elevantalet har NCC i samverkan med Karlstad kommun genomfört en om- och tillbyggnation av Kvarnbergsskolan. Målet var är att skapa en trygg skolmiljö som främjar rörelse och hälsa.

Kvarnbergsskolan är en F-6 skola med plats för cirka 400 elever. Det är en stor skola på en liten yta där fokus ligger på tillgänglighet, flexibilitet och kreativ miljö. För att också främja rörelse är skolgården noggrant planerad för lekfulla barn och även inomhus finns klättervägg och hopphagar.

I en trygg skola är framgångsfaktorerna på Kvarnbergsskolan dels en skofri inomhusmiljö men också vikten av att skapa en lugn, mjuk och harmonisk känsla med noggrant utvalda material och färg.

Fokus på hållbarhet

Vid om- och tillbyggnationen har det varit stort fokus på hållbarhet för att minimera miljöpåverkan och för att hålla nere kostnaderna. Dörrar, fönster, ståltrappor och lekutrustning är några av de saker som bevarats från den gamla byggnaden för att återvinnas i den nya.

Bygger framtidens skola i partnering

Samarbetet mellan Karlstad kommun, NCC och alla underentreprenörer har genomförts i partnering med ett tydligt fokus på projektets bästa. Det skapar delaktighet och engagemang där alla jobbar för det gemensamma projektet, vilket bland annat resulterade i att skolan kunde lämnas över tidigare än planerat och möjliggjorde större förbättringar än planerat på befintliga byggnader.

Film: Välkommen in i nya Kvarnbergsskolan

Kika in i nya Kvarnbergsskolan, en stor skola på en liten yta där fokus ligger på tillgänglighet, flexibilitet och kreativ miljö.
Emilia Carlman

Produktionschef, NCC Building Sweden