Nya konceptförskolor i Västerås

NCC har tillsammans med Västerås stad inlett ett långsiktigt samarbete om att bygga nya förskolor som bygger på att samma huskropp och interiör används på flera platser. Samarbetet sker i strategisk partnering och avser tre förskolor med option på ytterligare två.

Västerås befolkning växer och med det följer ett ökat behov av förskoleplatser. För att möta behovet har Västerås stad och Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en ny konceptförskola. Den är framtagen för att tillgodose verksamheternas behov idag och även ta hänsyn till den pedagogiska utvecklingen på framtidens förskola.

En förskola som passar i hela staden

Idén bygger på en fastighet som rymmer fyra eller åtta avdelningar med eget tillagningskök och utrymmen för personalen. Konceptet kan sedan anpassas för olika orter i Västerås, där bara fasad och grundläggning behöver justeras för att passa in på den aktuella platsen.

Projektets bästa i fokus

Samarbetet sker i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där uppdraget genomförs i nära samarbete med projektets bästa i fokus. Tillsammans med Västerås stad har NCC planerat, budgeterat och projekterat systemkostnader för att ta fram en riktkostnad för uppdraget. En fördel med förskolekonceptet är att projekteringstiden kan kortas ner, eftersom samma huskropp och interiör används flera gånger.

Bra miljö för både barn och pedagoger

Alla förskolorna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheterna får ett väldigt bra klimatskal och kommer att ha låg energiförbrukning. Här blir en kreativ miljö med ett bra inomhusklimat som gynnar både lek och lärande och erbjuder en bra arbetsmiljö för personalen.

Första förskolan klar till sommaren 2018

Byggtiden för en förskola är ungefär ett år. Önsta förskola är den första av fem och byggs i två plan om cirka 1 500 kvadratmeter intill Önsta idrottsplats. Här blir det plats för 140 barn fördelat på åtta avdelningar. I direkt anslutning skapas en stor gård för att ge barnen en trivsam och lekfull miljö med gott om plats för lek och lärande. Hösten 2018 står förskolan klar för invigning.

De andra två förskolorna som ska byggas kommer ligga på Vallby och Blåsbo. Det finns planer att bygga även på Branthovda och Gäddeholm.

Bild på Anders Lindkvist, projektchef NCC Building Västmanland/Sörmland. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden