Konceptförskolor i Västerås

NCC har i ett långsiktigt samarbete tillsammans med Västerås stad byggt nya förskolor som baseras på att samma huskropp och interiör används på flera platser. Samarbetet som har omfattat fem förskolor har genomförts i strategisk partnering.

Västerås befolkning växer och med det följer ett ökat behov av förskoleplatser. För att möta behovet har Västerås stad och Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en konceptförskola för att tillgodose verksamheternas behov idag och även ta hänsyn till den pedagogiska utvecklingen på framtidens förskola.

En förskola som passar i hela staden

Idén bygger på en fastighet som rymmer fyra eller åtta avdelningar med eget tillagningskök och utrymmen för personalen. Konceptet anpassas för olika orter i Västerås, där bara fasad och grundläggning behöver justeras för att passa in på den aktuella platsen.

Förskolorna i samarbetet:

  • Brandthovda förskola, klar december 2020
  • Malmens förskola, klar juni 2019
  • Blåsbo förskola, klar januari 2019
  • Vallby förskola, klar hösten 2018
  • Önsta förskola, klar sommaren 2018