Foto: Niclas Franzén

Genombrott i tunnel och två nya brolanseringar för Fyrspåret Malmö-Lund

I fredags skedde genombrottet på den tunneln som NCC/OHLA bygger genom centrala Åkarp och på lördag 28 augusti påbörjas arbetet med att lansera två nya järnvägsbroar i Lund. Arbetet med att bygga fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund går fort framåt.

Projekt Fyrspåret utförs på uppdrag av Trafikverket av NCC i joint venture med spanska OHLA. Det är ett komplext projekt med många olika samtidiga moment längs en elva kilometer lång sträcka från Arlövs bangård strax norr om Malmö till Ringvägen i Lund.

Genombrott för tunnelbygge genom Åkarp

-Äntligen har vi haft genombrott i tunneldelen som byggs för att sänka ner järnvägen genom Åkarp. Vi använder en byggmetod som heter ”top-down”, vilket betyder att vi först direkt på marken gjutit väggar och tak innan vi schaktar ur tunneldelen. Arbetet har gått mycket bra tack vare god planering, bra teamwork och god samverkan med Trafikverket, säger David Fahy som är blockchef för mark på projekt Fyrspåret Malmö-Lund.

Sedan i våras har grävmaskinerna sakta men säkert grävts sig in i tunneln i Åkarp. Utgrävningen startade i den södra delen av tunneln och sedan i början av sommaren har också grävarbetet skett från den norra tunnelmynningen. Grävarbetet har varit komplicerat eftersom det är ganska trångt i tunneln. Det är knappt att lastbilarna som kör ut lermassorna kunnat vända inne i tunneln. Dessutom är det stödpelare i mitten som försvårar transporter och utgrävningen.

I planeringsfasen beslutade man tidigt att angripa schakten på två fronter för att hålla tempot i produktion. Tunneldelen är 400 meter lång, 25 meter bred samt cirka 8 meter hög, en totalschakt på cirka 85 000 kubikmeter. Merparten schaktas bort med lastbilar och dumpers men en del av jordmassorna ska senare läggas ovanpå tunneln och bli en grön yta där buskar och annan växtlighet ska planteras.

Efter årsskiftet kan banvallen och spåren börja byggas genom Åkarp och i tunneln. Innan dess ska ojämnheter som sticker ut på tunnelväggarna tas bort och ytan på väggarna förses med ett jämnt skikt med betong. Tunnelväggar och tak ska också kläs med ett brandskyddslager.

Brolansering x 2 i Lund

Tidigare i år lanserades en ny motorvägsbro där järnvägen korsar E6:an och nästa vecka är det dags att lansera ytterligare två broar, denna gång två järnvägsbroar vid den nya stationen på Klostergården i södra Lund. Medan detta arbete pågår stoppas tågtrafiken på sträckan helt under nio dagar och ersätts med bussar. För att inte behöva stänga av järnvägen under lång tid har de nya broarna, liksom den vid E6:an, byggts vid sidan av järnvägen för att sedan skjutas på plats, ”lanseras” på fackspråk.

  • Lansering av bron i Lund. Foto: Niclas Franzén

  • Lansering av bron i Lund. Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén

  • Foto: Niclas Franzén

  • Bygge pågår i tunneln i Åkarp. Foto: Niclas Franzén

  • Det grävs i tunneln i Åkarp. Foto: Niclas Franzén