Lund-Arlöv, fyra spår

I samverkan med Trafikverket ska NCC, i konsortium med spanska OHL, bygga fyra nya järnvägsspår mellan Arlöv och Lund i Skåne. I uppdraget ingår även ombyggnad av stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv samt nybyggnad av en station på Klostergården i Lund.

Uppdraget utförs av NCC och OHL i konsortiet "Lund – Arlöv, Fyra spår" och består av:

  • två provisoriska järnvägsspår med full standard på sträckan Hjärup till Arlöv som ska användas under tiden utbyggnationen pågår.
  • fyra nya spår på den 8 km långa delsträckan Flackarp till Arlöv, där järnvägen bland annat får en ny utformning och kommer att sänkas ner i marken cirka fem kilometer av sträckan med en övertäckning i Åkarps samhälle.
  • ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.
  • fyra nya spår på den 3 km långa delsträckan Lund - Flackarp
  • nybyggnad av en station på Klostergården i södra Lund

Det här är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i hela Sverige och att minimera störningar under byggtiden är oerhört viktigt, inte bara för tågresenärerna utan även för biltrafik och gångtrafikanter som påverkas i området.

Uppdraget utförs i samverkan med Trafikverket. Byggstart var 2017 och projektet beräknas vara färdigt 2024.

Om Lund-Arlöv, fyra spår:

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar bygger Trafikverket ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.

Arkitektskisserna visar stationen i Hjärup (Källa: Trafikverket/Sweco) samt stationerna i Åkarp och Burlöv (Källa: Trafikverket/WSP).