Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC testar InviSenses teknik för intelligent fuktmätning vid Nyköpings lasarett

Tänk om man hade kunnat fråga golvspacklet hur torrt det är, så man vet precis när man kan gå vidare och lägga golv, utan att vara orolig för att bygga in för höga fukthalter? I den nya vårdbyggnaden vid Nyköpings lasarett har NCC provat teknik från InviSense som kan göra precis detta. Med hjälp av tekniken har man väsentligt reducerat de relaterade arbetsinsatserna och kostnaderna för att mäta fukten i de nygjutna golven.

Halverad klimatpåverkan vid NCC och Helsingborgshems pilotprojekt för hållbart byggande i Helsingborg

De nya flerbostadshusen i mörkt och ljust tegel i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, som NCC byggt på uppdrag av kommunala Helsingborgshem, blev klara i slutet av 2021.  Husen är ett pilotprojekt för hållbart byggande. Genom att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan har klimatavtrycket under byggtiden reducerats till närmare hälften mot ett jämförbart byggprojekt.

NCC tecknar ramavtal med Jönköpings kommun

NCC har tecknat ramavtal gällande underhållsbeläggningar för Jönköpings kommun. Avtalet löper i fyra år med ett sammanlagt ca 30 000 ton asfalt årligen

NCC tecknar hyresavtal med Smart Eye i Göteborg

NCC har tecknat hyresavtal om totalt cirka 5000 kvadratmeter med Smart Eye AB som flyttar sitt huvudkontor till Brick Studios och Våghuset på Masthuggskajen i Göteborg.

Spadtag för nytt kriminalvårdshus i Kristianstad

Idag togs första spadtaget för ett stort modernt kriminalvårdshus i Kristianstad, som NCC bygger i samverkan med Intea och Kriminalvården. Projektet väntas stå klart 2024 och ge cirka 80 nya arbetstillfällen.

NCC byggstartar VA-projekt i Trollhättan

I partnering med Trollhättan Energi AB ska NCC förnya VA-nätet i Hjortmossen i Trollhättan. Uppdraget är uppdelat i fem etapper med ett sammanlagt ordervärde om 70-120 MSEK.

NCC tar kliv för helt digitaliserade projekt

NCC tar ett stort steg i digitaliseringsarbetet och lägger nu grunden för att införa ett standardiserat digitalt språk i koncernens samtliga projekt. Genom att använda standardiserad data flyttar NCC fram positionen ytterligare för att göra byggbranschen digital.

NCC har börjat bygga station Hagastaden

Stockholms tunnelbana byggs ut för att knyta ihop fler stadsdelar i alla väderstreck. NCC har i uppdrag att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden och spårtunnlarna från Odenplan på den nya gula linjen.

NCC hyr ut 2 400 kvadratmeter i Hangar 5, Brommastaden

NCC har tecknat avtal med tre nya hyresgäster om totalt cirka 2 400 kvadratmeter kontorsyta i Hangar 5, beläget i Brommastaden, ett av Stockholms största utvecklingsområden.

NCC och Ebo samverkar kring bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv

NCC har inlett ett samarbete med Ebo, Eslövs Bostads AB, kring att bygga bostäder och nytt huvudkontor åt Ebo i den gamla spritfabriken i kvarteret Örnen i centrala Eslöv. I ett första steg ska NCC och Ebo tillsammans planera och budgetera projektet.