En vält lägger ny asfalt i grönskande landskap.

NCC Green Asphalt på fossilfri förskola i Göteborg

Hela byggprocessen för förskolan Hoppet skulle så långt som möjligt utföras med fossilfria metoder och material. NCC fick uppdraget att asfaltera ytorna på parkeringsplatsen och andra biytor.

Uppdraget gällde en parkeringsplats och andra ytor på sammanlagt 370 kvadratmeter vid en förskola i Göteborg. Ett projekt som i volym är litet, men i hållbarhet stort. Slutkunden, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, ställde hårda krav på lägsta möjliga miljöpåverkan och stort miljöansvar från alla inblandade i projektet då hela byggprocessen för förskolan så långt som möjligt skulle utföras med fossilfria metoder och material.

- Det är visionärt av Lokalförvaltningen att ställa så höga krav som de gör i sina upphandlingar och det är något vi välkomnar. Vi ser också positivt på att verifieringen görs med hjälp av miljövarudeklarationer, en som metod innebär faktabaserade beslut grundade i transparens och jämförbarhet, säger Johan Hake, marknads- och försäljningschef NCC Industry.

Den EPD, miljövarudeklaration, som redan fanns för asfaltverket i Tagene uppdaterades med en asfaltmassa som blev aktuell inom Hoppet. I tillägg till miljövarudeklarationen gjordes en koldioxidkalkyl som visar den minskning av koldioxidutsläpp asfalten inom konceptet NCC Green Asphalt ger jämfört med konventionell asfalt.

De två sorters asfaltmassor som användes i projektet närproducerades i Tagene asfaltverk – där pellets används som uppvärmningsmaterial vilket drastiskt minskar CO2-utsläppen jämfört med olja. Dessutom kördes ska alla maskiner och transporter i projektet på HVO (hydrerad vegetabilisk olja) - ett förnybart bränsle.

– Hållbarhet är centralt för NCC och vi har under lång tid arbetat metodiskt för att sänka våra CO2-utsläpp. Vi ser att allt fler kunder efterfrågar och ställer krav på att produkter ska ha miljövarudeklarationer vilket är mycket bra. Hoppets förskola var ett litet projekt men oerhört viktigt, säger Johan Hake.