NCC lägger 310 000 ton asfalt i norra Sverige

På uppdrag åt Trafikverket ska NCC utföra beläggningsarbeten i norra Sverige till ett sammanlagt värde om ca 370 MSEK. Avgörande för tilldelningen har varit tydliga krav på miljö och hållbarhet, samt kombinationen av lokal kompetens och mobila arbetslag.

NCC har tecknat ett flertal avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Totalt har Trafikverket tilldelat NCC 13 projekt i regionen. Projekten omfattar beläggningsarbeten av olika slag och ordervärdet uppgår till totalt cirka 370 MSEK. Sammanlagt ska 310 000 ton asfalt läggas ut på ett flertal ställen belägna mellan Gävle och Kiruna med fokus på Norrbotten och Västerbotten.

– NCC har gedigen kompetens kring beläggningsåtgärder och hållbar produktion av asfaltprodukter. Vi står väl rustade att ta oss an dessa uppdrag och vi ser fram emot ett gott samarbete. Genom dessa kontrakt stärker vi vår närvaro i regionen och kan genom våra produkter bidra till en minskad miljöpåverkan samtidigt som vi fräschar upp vägarna, säger Henrik Salenrud, Marketing and Sales manager, NCC Industry.

Trafikverket ställer höga miljökrav. Till exempel kräver man i vissa projekt att miljöarbetet redovisas med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD), vilket NCC har för ungefär 60 procent av sina asfaltverk i Sverige.

– NCC driver ett omfattande miljöarbete. Det var flera år sedan vi ställde om till att använda träpellets istället för olja för driften av asfaltverken, vilket innebär en kraftig sänkning av CO2-utsläppen. I tillägg till det jobbar vi med återvunnen asfalt och effektiva tillverkningsmetoder, vi kallar vårt koncept för NCC Green Asphalt, säger Henrik Salenrud.

Asfaltmassorna som används produceras så nära arbetsområdet som möjligt i lokala asfaltverk. I många av projekten kompletteras de lokala verken med mobila asfaltsfabriker - en förutsättning att kunna ta jobb över den vidsträckta geografin i norra Sverige eftersom det inte går att köra ut asfalt från de fasta verken och nå vägsträckorna med acceptabla transportavstånd.

Sammanlagt har affärerna ett beräknat värde till 370 MSEK som orderregistreras löpande under 2022 och 2023 i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Salenrud, Marketing & Sales Manager, 070 302 37 54, henrik.salenrud@ncc.se
Anni Axelsson, Communication Partner, anni.axelsson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank