NCC och Ebo samverkar kring bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv

NCC har inlett ett samarbete med Ebo, Eslövs Bostads AB, kring att bygga bostäder och nytt huvudkontor åt Ebo i den gamla spritfabriken i kvarteret Örnen i centrala Eslöv. I ett första steg ska NCC och Ebo tillsammans planera och budgetera projektet.

– Byggtekniskt bjuder det här projektet på många och stora utmaningar. Vi ska bland annat bevara den befintliga fasaden, samtidigt som vi ska avlägsna alla bjälklagen och säkra den nya grundläggningen. Med tanke på att det här bygget har en mängd osäkerhetsfaktorer har vi valt en samverkansentreprenad med NCC, säger Anders Sätmark som är ansvarig projektledare på Ebo.

NCC:s uppdrag är att förvandla den gamla och märkbart nedgångna spritfabriken till moderna bostäder och kontor. Känslan av industri och historia ska bevaras så långt det är möjligt och den röda tråden är återbruk och cirkularitet. En del av fastigheten kommer att bli nytt skräddarsytt huvudkontor för Ebo.

Arbetet omfattar ny- och ombyggnad av sju huskroppar som ska utföras i tre etapper. Arbetet planerar att påbörjas under sommaren, men redan nu pågår kontroller av marken och materialen som ska återbrukas ska kontrolleras och godkännas före användning. Det som återvinns är i första hand tegel, träbjälkar, gjutjärnsfönster, trappor och pelare i gjutjärn.

Uppdraget ska genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Ebo ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående.

– Spritfabriken är ett spännande projekt där vi tillsammans med Ebo ska väva samman Eslövs industrihistoria med framtiden. Stor hänsyn kommer tas till fastighetens historiska värde, samtidigt som vi ska leva upp till dagens byggkrav som bland mycket annat omfattar tillgänglighet, energi och klimat, dagsljus, akustik och bullergränser, säger Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden, 070-088 81 14, ulf.ost@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank