Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Nu rullar tågen på det nya Fyrspåret mellan Malmö och Lund

Sedan 2017 har NCC/OHLA på uppdrag av Trafikverket arbetat med att bygga fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund. Efter tio dagars tågstopp var två av de nya spåren inkopplade och efter ytterligare en vecka hela Fyrspåret. Veckan ut kör tågen med reducerad hastighet för att spåren ska stabilisera sig, därefter är det nya Fyrspåret i full drift.

NCC medverkar i vidareutveckling av branschens färdplan för klimatneutralitet

Arbetet med att uppgradera Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn pågår under hösten och nyligen deltog samtliga medverkande aktörer i hela värdekedjan i en så kallad megaworkshop. Elisabeth Schylander, hållbarhetschef NCC Building Sverige och Ulrika Franzén, Hållbarhetscontroller NCC Building Sverige, deltog och representerade NCC på plats i Stockholm.

Hur gör man för att bevara träd som står mitt i en byggarbetsplats?

Vid etableringen för Bergsbyns Företagspark som växer fram i anslutning till Northvolts område i Skellefteå gör NCC markanläggningen. Här har man gjort stora insatser för att spara viktiga naturelement intill och även mitt i arbetsplatsen.

Miljöpris till NCC-byggda bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg

Vid gårdagens Betonggalan vann Kungsörnen i Helsingborg Årets miljöpris för att det ”visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard”. Kungsörnen är byggt av NCC på uppdrag av Helsingborgshem.

NCC välkomnar 16 nya medarbetare via traineeprogram

I år hälsas 16 nya traineer inom Kandidat Traineeprogram och Master Traineeprogram i Sverige välkomna till NCC. Under traineeprogrammen får de möjlighet att prova på flera olika roller, få personlig utveckling och ett brett kontaktnät inom bolaget.

NCC satsar på återbruk av tyngre byggnadsdelar

Samsyn genom hela värdekedjan, kunskapsdelning och en satsning på tyngre byggnadsdelar är viktiga ingredienser när NCC arbetar med återbruk för att bidra till ett mer cirkulärt byggande med minskad klimatpåverkan.

Tre NCC-projekt prisas i Sweden Green Building Awards

I årets Sweden Green Building Awards utsågs ICA:s e-handelslager i Arendal till Årets BREEAM-byggnad, Stenängsskolan i Huddinge till Årets Miljöbyggnad och Fyrspåret Malmö-Lund fick priset Årets utmärkelse som hållbar infrastruktur.

Stort intresse när Lindesbergsbron kom på plats

I Lindesberg har NCC ägnat knappt två månader åt att förbereda för att en 39 meter lång bro i rostfritt stål skulle lyftas på plats. När det skedde torsdagen den 27 oktober hade många Lindesbergsbor sökt sig till Loppholmarna för att se det spektakulära brolyftet.

NCC på pallplats när företags webbsajter rankas

När Comprend redovisar resultatet från sin årliga rankning av företags webbplatser presterar NCC i topp. I byggbranschens index för Europa kommer NCC på första plats och bland de 110 svenska företagen som granskas kommer vi på plats 3!

Samarbete och innovativt betongrecept vid NCC:s vattenkraftsbygge i Rengård

När NCC och Skellefteå Kraft bygger en ny vattenkraftstation i Rengård har samarbete och ett optimerat betongrecept visat sig värdefullt.