fotograf: Sune Grabbe

Samarbete och innovativt betongrecept vid NCC:s vattenkraftsbygge i Rengård

När NCC och Skellefteå Kraft bygger en ny vattenkraftstation i Rengård har samarbete och ett optimerat betongrecept visat sig värdefullt.

Nya vattenkraftstationer hör inte till vanligheterna i Sverige idag. Den senaste i Norrland var Hissmofors i Indalsälven, som NCC byggde för ungefär tio år sedan.

Därför är projektet i Rengård extra spännande. I anslutning till en äldre kraftstation från 1970 har NCC, tillsammans med Andritz och Norconsult, fått förtroendet att genomföra en på flera sätt utmanande byggnation. Uppdragsgivare är det lokala energibolaget Skellefteå Kraft. 

Klimatförbättrad betong och komplexa gjutningsarbeten

Rengård-projektet är också intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Förutom att anläggningens installerade effekt fördubblas och därmed blir bättre utrustad efter energisystemets behov, används också klimatförbättrad betong i de avancerade gjutningsarbetena.

Bild från Rengård
Fotograf: Sune Grabbe
  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.

  • Den komplexa glidformsgjutningen av intagsbacken i Rengård genomfördes i 45 graders lutning. 20 meter lång och 14 meter bred. Gjutningen tog två dygn och genomfördes dag och natt i tvåskift med ett tjugotal yrkesmedarbetare. Fotograf: Sune Grabbe.