Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC inleder samarbete om Heleneholms simanläggning i Malmö

NCC har inlett ett samarbete med Malmö stadsfastigheter för nybyggnad av Heleneholms simanläggning i Malmö. Projektet är en totalentreprenad i partnering. I ett första steg ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

NCC hyr ut till två nya hyresgäster i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat avtal med två nya hyresgäster om totalt cirka 740 kvadratmeter kontorsyta i MIMO. Fastigheten ligger mitt i Mölndals innerstad som erbjuder småskaliga butiker, en modern galleria och kommunikationer lätt tillgängliga utanför dörren.

NCC och Helsingborgshem bygger framgångsrikt bostäder med halverad klimatpåverkan

Nyligen avslutades projekt Pålsjö Äng i Helsingborg, som NCC byggt på uppdrag av Helsingborgshem. Projektet består av 73 hyresrätter samt ett underjordiskt garage. Genom ett innovativt och strukturerat arbetssätt kunde det totala klimatavtrycket reduceras med mer än en tredjedel gentemot ett ”normalprojekt”. För endast bostäderna är klimatpåverkan nästintill halverad.

NCC deltar i lansering av branschens uppgraderade färdplan för klimatneutralitet

Onsdag den 21 februari lanseras den uppgraderade färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor. Bakom färdplanen står NCC och runt 170 andra företag och organisationer från hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn med en gemensam målsättning om att uppnå klimatneutralitet 2045.

Sverige måste investera i ett vägunderhåll som minskar vårt klimatavtryck

I samband med att NCC släpper en rapport om hållbart underhåll av Sveriges vägnät publicerar även Dagens Industri en debattartikel med NCC:s Grete Aspelund som avsändare. Nedan finns debattartikeln i sin helhet.

93 procent av NCC:s svenska asfaltverk är miljödeklarerade

Under 2023 har NCC ytterligare befäst sin position som ledande inom plats- och produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD). Antalet asfaltverk med miljövarudeklaration uppgår nu till 25, vilket utgör 93 procent av NCC:s stationära asfaltverk i Sverige.

NCC tecknar samverkansavtal med Västvatten om ny råvattenledning

NCC har signerat ett samverkansavtal med Västvatten för en planerad överföringsledning för råvatten mellan Trollhättan och Uddevalla. I ett inledningsskede ska NCC tillsammans med Västvatten genomföra en övergripande planering och utredning för projektet.

Minutiös planering löste logistikutmaning vid Korsvägen

Vid Västlänken, deletapp Korsvägen, kommer den nya underjordiska station Korsvägen byggas med tre uppgångar. Bottenplattan på E05 Korsvägen i Göteborg blir en gigantisk pjäs och måste därför gjutas i flera delar.

NCC hyr ut till Kappahl i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat hyreskontrakt med Kappahl som kommer att flytta sitt huvudkontor till MIMO i Mölndal. Kappahl hyr en kontorsyta som sträcker sig över tre våningsplan – plan 10, 11 och 12. Lokalen omfattar 4351 kvadratmeter och preliminärt tillträde är den 1 januari 2026.

NCC utsedd till Leader in Diversity 2024

The Financial Times och undersökningsföretaget Statista har utsett NCC till en av Europas ”Leader in Diversity”. Utmärkelsen listas i rapporten med samma namn och uppmärksammar företag som arbetar aktivt med mångfald och inkludering i sin verksamhet.