NCC utför beläggningsarbete i centrala Göteborg

NCC ska på uppdrag av Göteborg stad utföra beläggningsarbete på flera centrala gator i Göteborg, bland annat ”Avenyn”. Uppdraget, som genomförs under maj-november, är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 30 MSEK.

NCC:s uppdrag omfattar tillverkning och utläggning av 14 000 ton asfalt på 33 gator, flera i centrala Göteborg, såsom Kungsportsavenyn, Aschebergsgatan, Guldhedsgatan förbi Chalmers huvudentré, Sprängkullsgatan förbi Handels, Nya Allén och Södra Vägen. Merparten av arbetet i centrala Göteborg genomförs nattetid för att störa tredje man och kollektivtrafik så lite som möjligt.

– Asfaltarbeten i centrala lägen ställer stora krav på oss som entreprenör. Vi kommer lägga stor vikt på säkra avspärrningar, trafikomledning och samordning med kollektivtrafik, säger Mattias Lagerstedt, Area Manager NCC Industry.

Innan gatorna asfalteras genomförs förarbete, som exempelvis fräsning, och slitna brunnsbetäckningar byts. På några gator ska även gångbanorna rustas upp och ny matning till gatubelysning dras.

Den asfalt som NCC använder har ungefär häften så stor klimatpåverkan som traditionell asfalt och uppfyller med god marginal Göteborgs stads miljökrav.

Arbetet påbörjas i maj och väntas pågå till november. Uppdraget uppgår till 30 MSEK och orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.