Foto: Vakin
Foto: Vakin

NCC säkrar Umeåbornas framtida dricksvatten

På uppdrag av Vakin inledde NCC för drygt ett år utbyggnaden av Forslundas vattenverk för att säkerställa den långsiktiga vattenförsörjningen i Umeå i framtiden.

Projektet var direkt nödvändigt och har länge varit ett känt problem när vattenverkets kapacitet börjat närma sig den maximala gränsen för att säkerställa processens funktionalitet. Utan åtgärder hade vattenverket successivt blivit underdimensionerat som en följd att Umeås befolkning har växt.

I januari 2023 tecknade NCC avtal med Vakin AB på 180 miljoner med uppdrag som bland annat omfattat mark-, anläggnings- och byggarbeten, utbyggnad på 925 kvadratmeter av ett antal sand- och alkali- filterbassänger fördelade på två våningar samt en ny råvattenledning som sträcker sig över 800 meter.  

Kommunala vattenverk och avloppsreningsverk är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Den här typen av byggprojekt är därför alltid speciella eftersom det påverkar människors vardag. Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom NCC och därför känns det extra bra att vi fått Vakins förtroende att säkra Umeåborns framtida vattenförsörjning, säger André Persson, produktionschef, NCC Infrastructure vattenkraft.

Forslundas vattenverk har försett Umeåborna med fräscht vatten sedan det togs i drift 1954, men hela vattentäkten från Vindelälvsåsen runt området Piparböle och Kullavägen har en historia så långt tillbaka som 1912–1913 då en av Umeås första vattenledningar grävdes fram för hand genom grusåsen från Piparbölesjön. Dessförinnan, fram till cirka 1895, hade Umeås invånare hämtat sitt många gånger otjänliga vatten direkt ur egna brunnar.

2016 fattade Havs- och vattenmyndigheten beslut att Forslunda vattenverk har utsetts till ett riksintresse på grund av dess kapacitet och höga kvalitet. Det är en viktig reserv och säkerställer tillgången på rent vatten för generationer framöver 

Den senaste utbyggnaden genomfördes för drygt 30 år sedan där cirka 72 000 Umeåbor fick ta del av vattnet. I dag försörjer Forslunda vattenverk över 91 procent, drygt 111 000, av kommunens invånare med dricksvatten.

Den ökande befolkningsmängden har skapat en påfrestning på befintliga vattenförsörjningssystem, vilket har framkallat behovet av att anpassa och uppgradera infrastrukturen för att möta de stigande kraven på dricksvatten.

– Utbyggnaden är ett viktigt steg i vårt bidrag i att möjliggöra Umeås framtida tillväxt mot 200 000 invånare. Som samhällsaktör är vi givetvis mycket stolta över att förse Umeås invånare och besökare med en hållbar och säker dricksvattenförsörjning, säger Sven Thunel, Produktionschef vid Vakin. 

  • Bild: Vakin

  • Bild: Vakin

  • Bild: Vakin

  • Bild: Vakin