Byggstart för Skandiaporten i Göteborg

Måndagen 8 april uppmärksammades byggstarten av Skandiaporten. Projektet går ut på att förstärka kajen i Skandiahamnen i Göteborg och är en del av att hamnen ska förberedas för att kunna ta emot större fartyg.

Sedan tidigt 2020 har NCC och Göteborgs Hamn arbetat i tät dialog med projektet. Projektet genomförs samverkan vilket innebär att parterna tillsammans har diskuterat, prioriterat, och beslutat kring lösningar för projektet. Efter en lång tids väntar på beslut och processer i olika instanser kunde den praktiska starten för projektet uppmärksammas.

Byggstarten firades med en ceremoni där infrastrukturminister Andreas Carlsson, Göteborg Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith, och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius, tillsammans avtäckte en skulptur i mässing.

– Det här är en central infrastruktursatsning som är bra för Göteborg, jättebra för Sverige och kommer att ge positiva effekter i hela Norden. Jag vågar påstå att ett så här stort och mångsidigt projekt kan man bara göra i samverkan där man jobbar tätt tillsammans från tidigt skede och drar nytta av varandras kompetenser. Jag ser fram emot att fortsätta jobba i samverkan med Göteborgs Hamn, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Skandiaporten är ett avancerat projekt med många logistiska och tekniska utmaningar. NCC:s uppdrag omfattar utöver ombyggnation av kajen och ny frontspont också omfattande pålningsarbeten, ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning.

  • Bilder: Göteborgs Hamn AB.

  • Bilder: Göteborgs Hamn AB.

  • Bilder: Göteborgs Hamn AB.