Richard Mattsson är sedan 1 mars ny biträdande avdelningschef och chef för NCC:s nya enhet inom Vattenkraft Sverige.
Richard Mattsson är sedan 1 mars ny biträdande avdelningschef och chef för NCC:s nya enhet inom Vattenkraft Sverige.

NCC har etablerat ny rikstäckande vattenkraftsenhet

För att möta den ökade efterfrågan på stabil energiförsörjning har NCC sedan 1 mars en ny rikstäckande organisation för vattenkraft.

– Det känns som ett naturligt steg för oss att ta. Genom att samla våra resurser och befintliga kompetenser kommer vi kunna stärka vår position och öka lönsamheten. Samtidigt förbättrar vi vår kommunikation med kunderna och underlättar framtida rekryteringar, säger Richard Mattsson, biträdande avdelningschef och chef Vattenkraft Sverige.

I och med att vattenkraftsmarknaden väntas växa kraftigt de närmaste åren vill NCC fortsätta ligga i framkant. Vattenkraften är en central del av Sveriges stabila elproduktion idag – och blir ännu viktigare när Sverige elektrifieras och ställer om till fossilfritt.

Fram till år 2027 uppskattas marknaden öka från cirka en miljard per år till cirka 3,5–5 miljarder kronor per år och den största marknad för nya vattenkraftsprojekt finns i norra Sverige.

– Branschen står inför en rad spännande möjligheter de kommande åren med kravet på förnyelsebar energi där vattenkraften kommer spela en allt viktigare roll i reglersystemet på elmarknaden. Även de nya riktlinjerna och kraven för dammsäkerhetsåtgärder (RIDAS) kommer vara viktiga faktorer för oss att möta gentemot kundernas behov i framtiden, säger Richard Mattsson.

NCC bedriver redan idag tre landsomfattande vattenkraftsprojekt av dignitet; Rengård i Skellefteälven Hammarforsen i Indalsälven och Lilla Edet i Göta kanal, Dessa projekt är exempel som visar på betydelsen av en gemensam enhet som i förlängningen skapar synergieffekter mellan projekten och samordnar resurserna.

Vattenkraft Sverige blir en nationell enhet inom NCC Infrastructure North och kommer bestå av tre produktionschefsenheter. Dessa enheter kommer parallellt med vattenkraftsspecialiseringen aktivt driva lokal mark- och anläggningsverksamhet.

– Tidigare var vi uppdelade avdelningsvis, men i och med att efterfrågan från marknaden ökat ser vi stora fördelar med att samarbeta och dela våra erfarenheter. Med den nya gruppen är vi redo att möta framtiden och ta vara på nya möjligheter. Vi blir en samlad enhet som arbetar över ett större geografiskt område till förmån för våra kunder, berättar Mattsson.

När utbyggnaden av vattenkraften växte fram i Sverige i början av 1900-talet krävdes flyttbar arbetskraft. Även idag behövs medarbetare med vattenkraftkompetens som följer med de projekt som ska genomföras i landet.

– Det är glädjande nog väldigt attraktivt att rekrytera medarbetare till våra projekt, det är många som är entusiastiska och vill bidra med sina erfarenheter och kompetenser, säger Richard Mattsson.

Rengård i Skellefteälven är i samarbete med Skellefteå Kraft ett av NCC:s pågående vattenkraftsprojekt. Foto: NCC