Rejäla sänkningar av CO2-utsläpp i asfaltproduktion med innovativ teknik

För 10 år sedan, den 9 april 2014 invigdes Kärraverkets nya pelletsbrännare – ett av de första asfaltverken att konvertera till pellets. Beslutet att gå över till pellets är en av de störst bidragande åtgärderna till att NCC minskat de interna CO2-utsläppen, Scope 1 & 2, med 56 procent sedan 2015.

– Det är redan 10 år sedan vi ställde om till att använda träpulver för att torka och värma stenmaterial till vår asfaltsproduktion i Kärra. Vår investering i ny teknik har gjort att vi minskat användandet av fossila bränsle och minskat CO2-utsläppen från Kärraverket med 27 000 ton under dessa år. Det är också en av de störst bidragande åtgärderna till att NCC lyckats minska sina interna CO2-utsläpp med 56% sedan 2015, säger Tobias Pettersson, avdelningschef NCC Industry.

Traditionell asfaltstillverkning med eldningsolja kräver mycket energi och belastar miljö och klimat. Med NCC:s innovation gick företaget tidigt i bräschen för en energiomställning i den nordiska asfaltbranschen. Träpellets är en närproducerad och förnybar råvara som tillverkas av spill från skogsindustrin. En viktig fördel med träpellets är att den går att använda i stor skala, utan att påverka produktionen av livsmedel. Råvaran finns dessutom på nära håll, vilket gör att NCC och branschen på sikt kan undvika långa transporter ifrån oljeproducerande länder. Processen att mala och elda pellets är specialutvecklad och patenterad av NCC.

Allt fler kunder ställer krav på sänkta CO2-utsläpp från asfaltproduktion, och att produkternas miljöpåverkan ska deklareras med miljövarudeklaration (EPD).

– Det är bra att fler kunder ställer tuffare krav på sänkta CO2-utsläpp från asfaltproduktion. Men det går för långsamt! Ska vi komma till rätta med Sveriges underhållsskuld och samtidigt nå våra klimatmål måste vi producera mer asfalt och då är det viktigt att det görs med så låga CO2-utsläpp som möjligt. Det kan man läsa mer om i vår rapport om Skandinaviens underhållsskuld. Vi kan mycket mer, våga utmana oss! säger Tobias Pettersson, avdelningschef NCC Industry. 

NCC arbetar på flera sätt med att sänka CO2-utsläppen i sin asfaltproduktion, bland annat genom återvinning av asfaltmassor, lägre temperaturer vid tillverkning. 93% av NCC:s svenska asfaltverk är miljövarudeklarerade. Läs mer här.