Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett seminarium om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en stor och viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas och göras rätt. För att lyckas med uppgiften tror vi på NCC att utbyte av erfarenheter och kunskap på ett tidigt stadium är centralt och vill bjuda in till ett skolseminarium den 21 maj. Vi kommer bland annat att diskutera:

  • Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas lärande?
  • Vad bör prioriteras för att bygga stimulerande och kloka lärmiljöer?
  • Hur säkerställer vi ett långsiktigt och hållbart tänk när vi bygger en ny skola?

Program Dome of Visions 21 maj

9.00 Inledning

9.10 Ny skola på Björkö – Torben Ferm, Lokalförsörjningsstrateg på Öckerö Kommun

Öckerö Kommun genomförde en hyresupphandling i januari 2019 av en ny skola på Björkö. Varför valde kommunen denna upphandlingsform? Hur ser skolsituationen ut i Öckerö Kommun?

9.30 Skolans utemiljö – Isabelle af Ekenstam, Landskapsarkitekt på NCC.

Hur kan vi nyttja utemiljöns fulla potential i lärande syfte när vi utvecklar nya skolor?
Kompetens skapas genom erfarenheter där skolans gård kan formas i ett pedagogiskt syfte. Forskning visar att barn idag är mer stillasittande än tidigare generationer och att naturlika miljöer bidrar mest till aktivitet och rörelse ute. Skolans gård är den plats där barn vistas mest utomhus och har därför en viktig funktion att fylla. Kom och lyssna på när Isabelle berättar om NCC:s forskningsbaserade koncept Skolträdgården, framtagen för skolans utemiljöer och hur vi tillsammans kan skapa rika lek- och lärmiljöer.

10.00 Kaffe

10.20 Diskussion i grupp -Hur löser vi tillsammans morgondagens skola?

11.30 Enkel lunch

Anmälan sker via formuläret till höger! Här hittar du information om hur du tar dig till Dome of Visions.

Anmälan

Läs mer om vår integritetspolicy