Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC tecknar ramavtal med Jönköpings kommun

NCC har tecknat ramavtal gällande underhållsbeläggningar för Jönköpings kommun. Avtalet löper i fyra år med ett sammanlagt ca 30 000 ton asfalt årligen

NCC tecknar hyresavtal med Smart Eye i Göteborg

NCC har tecknat hyresavtal om totalt cirka 5000 kvadratmeter med Smart Eye AB som flyttar sitt huvudkontor till Brick Studios och Våghuset på Masthuggskajen i Göteborg.

Spadtag för nytt kriminalvårdshus i Kristianstad

Idag togs första spadtaget för ett stort modernt kriminalvårdshus i Kristianstad, som NCC bygger i samverkan med Intea och Kriminalvården. Projektet väntas stå klart 2024 och ge cirka 80 nya arbetstillfällen.

NCC byggstartar VA-projekt i Trollhättan

I partnering med Trollhättan Energi AB ska NCC förnya VA-nätet i Hjortmossen i Trollhättan. Uppdraget är uppdelat i fem etapper med ett sammanlagt ordervärde om 70-120 MSEK.

NCC tar kliv för helt digitaliserade projekt

NCC tar ett stort steg i digitaliseringsarbetet och lägger nu grunden för att införa ett standardiserat digitalt språk i koncernens samtliga projekt. Genom att använda standardiserad data flyttar NCC fram positionen ytterligare för att göra byggbranschen digital.

NCC har börjat bygga station Hagastaden

Stockholms tunnelbana byggs ut för att knyta ihop fler stadsdelar i alla väderstreck. NCC har i uppdrag att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden och spårtunnlarna från Odenplan på den nya gula linjen.

NCC hyr ut 2 400 kvadratmeter i Hangar 5, Brommastaden

NCC har tecknat avtal med tre nya hyresgäster om totalt cirka 2 400 kvadratmeter kontorsyta i Hangar 5, beläget i Brommastaden, ett av Stockholms största utvecklingsområden.

NCC och Ebo samverkar kring bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv

NCC har inlett ett samarbete med Ebo, Eslövs Bostads AB, kring att bygga bostäder och nytt huvudkontor åt Ebo i den gamla spritfabriken i kvarteret Örnen i centrala Eslöv. I ett första steg ska NCC och Ebo tillsammans planera och budgetera projektet.

NCC lägger 310 000 ton asfalt i norra Sverige

På uppdrag åt Trafikverket ska NCC utföra beläggningsarbeten i norra Sverige till ett sammanlagt värde om ca 370 MSEK. Avgörande för tilldelningen har varit tydliga krav på miljö och hållbarhet, samt kombinationen av lokal kompetens och mobila arbetslag.

NCC och Tanums kommun samverkar kring ny räddningsstation i Tanumshede

NCC har inlett ett partneringsamarbete med Tanums kommun om nybyggnation av en räddningsstation i Tanumshede.