Spadtag för nytt kriminalvårdshus i Kristianstad

Idag togs första spadtaget för ett stort modernt kriminalvårdshus i Kristianstad, som NCC bygger i samverkan med Intea och Kriminalvården. Projektet väntas stå klart 2024 och ge cirka 80 nya arbetstillfällen.

– Första spadtaget för häktet markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av det nya moderna rättscentrumet i Kristianstad, där häktet är en del. Det känns spännande och kul att vi nu är igång med byggnationen, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea som kommer att hyra ut lokalerna till Kriminalvården.

Det nya häktet, med cirka 100 platser, är en del av hur Kriminalvården rustar för behovet av fler platser framöver. Kriminalvården ska sammantaget växa med 3 500 nya platser i häkten och anstalter till år 2031.

- Kriminalvårdens satsning i Kristianstad ger viktiga tillskott av häktesplatser liksom moderna lokaler för frivård och transportverksamhet. Det nya huset och dess utformning förstärker också möjligheterna att arbeta återfallsförebyggande och därmed bidra till ett tryggare samhälle, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Det blir en rejäl kapacitetsökning för häktet i Kristianstad, som går från 29 platser till 100. Därmed kommer man också behöva 80 nya medarbetare, såväl kriminalvårdare som säkerhetstekniker, servicetekniker, kockar, produktionsledare, sjuksköterskor och chefer. De nya lokalerna i häktet ska underlätta för att bryta isoleringen och kommer innebära både en mer anstaltslik gemensamhet och aktivitetslokaler för häktade med restriktioner.

- Kriminalvården är redan idag en stor arbetsgivare i Kristianstad, och att det nu kommer 80 nya arbetstillfällen är oerhört bra för Kristianstad kommun. Det är också strategiskt viktigt att denna stora arbetsplats placeras i centrala Kristianstad, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L) som gläds åt de nya arbetstillfällena.

Den nya byggnaden för Kriminalvården omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och byggs i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler i det nya rättscentrum som växer fram på den gamla godsbangården norr om Kristianstad centralstation. Häktet beräknas stå klart 2024.

- Känns skönt att vi äntligen kan sätta spaden i marken. Bygget av Kriminalvårdshuset i Kristianstad är ett komplext projekt, där NCC:s storlek i kombination med vår starka lokala organisation är en styrka. Med vår erfarenhet av liknande projekt såväl lokalt som i andra delar av koncernen bidrar vi med kunskap och skapar tillsammans med Intea och Kriminalvården en byggnad som kommer pryda sin plats i många år, säger Niklas Sparw, divisionschef NCC Building Sweden.

Bildtext toppbild: På onsdagen togs ett första ceremoniellt spadtag för det nya häktet av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Kristianstads kommunalråd Pierre Månsson samt Niklas Sparw, NCC och Charlotta Wallman Hörlin, Intea.

  • På onsdagen togs ett första ceremoniellt spadtag för det nya häktet av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Kristianstads kommunalråd Pierre Månsson samt Niklas Sparw, NCC och Charlotta Wallman Hörlin, Intea.