NCC tecknar hyresavtal med Smart Eye i Göteborg

NCC har tecknat hyresavtal om totalt cirka 5000 kvadratmeter med Smart Eye AB som flyttar sitt huvudkontor till Brick Studios och Våghuset på Masthuggskajen i Göteborg.

Smart Eye AB flyttar sitt huvudkontor till NCC:s projekt Brick Studios och Våghuset. Smart Eye är ledande inom teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. I dag finns bolagets teknik integrerad i nästa generations fordon genom förarövervakningssystem. Lokalen de hyr är 4959 kvm och omfattar kontorsyta där fastigheterna binds samman och skapar en gemensam yta. Kontoret är beläget på våningsplanen 4 och 5 och tillträde sker i juni 2023.

- Det är mycket glädjande att Smart Eye väljer att flytta sitt huvudkontor till Våghuset och Brick Studios och extra glädjande kunna stötta Smart Eye i att attrahera den innovativa spjutspetskompetens de bygger sin verksamhet på. Framsynta företag som Smart Eye har förstått att den fysiska arbetsplatsen och dess omgivning spelar en stor roll i jakten på talangerna, säger Johanna Hult Rentsch, Head of NCC Property Development Sweden, West.

Smart Eye tecknar NCC:s hållbara hyresavtal, vilket är en tydlig markör för hur nytänkande företag ser på hållbarhetsarbetet. Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, återvinning, klimatanpassade resor, samhällsengagemang samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

– De senaste åren har gjort det tydligt att kreativitet och samarbete är något som främjas genom fysiska möten. På Smart Eye är kontoret en samlingsplats för högteknologiska idéer och innovativa lösningar, och i de här nya lokalerna kommer vi att fortsätta bryta ny mark inom både forskning och fordonsindustrin, säger Martin Krantz, Smart Eyes VD och grundare.

Masthuggskajen har en mycket hög hållbarhetsprofil. 2018 var Masthuggskajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelades en Citylab-certifiering. Dessutom vann projektet priset Årets Citylab-projekt 2020 för sitt hållbara stadsutvecklingsarbete.

Brick Studios och Våghuset byggs just nu invid Järntorget. Husen har ritats av White Arkitekter och kommer att ta emot sina första hyresgäster under 2022.

I samband med detta hyresavtal är uthyrningsgraden 95 procent för Brick Studios och 80 procent för Våghuset.