Män som arbetar med asfalt på en väg

NCC har tecknat ramavtal gällande underhållsbeläggningar för Jönköpings kommun. Avtalet löper i fyra år med ett sammanlagt ca 30 000 ton asfalt årligen

Avtalet omfattar förarbeten, fräsning, beläggningar samt återställningsarbeten där kommunen gör successiva avrop efter behov.

Jönköpings kommun ställer klimatkrav på de asfaltsorter som ska användas i projektet, krav som ökar årligen under kontraktstiden. Basnivån ska förbättras med 15 % första året och därefter ytterligare 5% per år. Redovisningen sker med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD).

- Att underhålla och ta hand om kommunens gator är ett viktigt uppdrag, det gäller att vårda det man har och hålla efter regelbundet så att man inte hamnar med underhållsskulder. Det är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Det är bra att kommunen ställer höga hållbarhetskrav och mycket positivt att miljövarudeklarationer används eftersom de ger en objektiv, transparent och jämförbar information, säger Christer Berg, Area Manager, NCC Industry.

NCC driver ett omfattande miljöarbete. Det var flera år sedan NCC ställde om till att använda träpellets istället för olja för driften av asfaltverken, något som innebär en kraftig sänkning av CO2-utsläppen. I tillägg till det jobbar NCC med återvunnen asfalt och effektiva tillverkningsmetoder, konceptet kallas NCC Green Asphalt.

- Jönköping ligger i ett starkt tillväxtområde, det utvecklas och byggs på många håll. Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för expansion och det känns riktigt bra att vara med och möjliggöra Jönköpings utveckling, säger Christer Berg.
Ramavtalet är tecknat på fyra år, 2022 – 2026 med en sammanlagd ordervolym om ca 30 000 ton asfalt årligen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Berg, Area Manager, +46 705 67 54 19, christer.berg@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.