NCC byggstartar VA-projekt i Trollhättan

I partnering med Trollhättan Energi AB ska NCC förnya VA-nätet i Hjortmossen i Trollhättan. Uppdraget är uppdelat i fem etapper med ett sammanlagt ordervärde om 70-120 MSEK.

VA-ledningarna i Hjortmossen är från 1960-talet och området har dragits med driftsproblem, läckor och översvämningar. Uppdraget går ut på att rusta upp VA-systemet i Hjortmossen, södra Centrum och Göteborgsvägen genom att separera det kombinerade spill- och dagvattensystem som finns idag och lägga nya dricksvattenledningar. Syftet är att minska flödet till reningsverket, skapa ett robustare VA-nät och en säkrare tillgång på rent dricksvatten.

Utöver VA-saneringen ska förberedelser och rörläggning för att dra fiber, el och fjärrvärme göras. Även en del upprustningar av gator och byte av belysning ingår i uppdraget.

Projektet är uppdelat i fem etapper där projektering och produktion görs separat för varje etapp. Projekteringen för etapp 1 är avslutad och produktionen startar i början av april. Projekteringen för Etapp 2 är påbörjad.

– Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är partnering som samarbetsform utmärkt eftersom parterna gemensamt tidigt i projektet hanterar behov, utmaningar, risker, ekonomi och kunskap. Vi har jobbat mycket många VA-projekt i partnering så vi har gott om färsk erfarenhet att bidra med till Trollhätteborna, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure.

En utmaning är trafiken i området som begränsar takten i framdriften

- Vi kan inte gå fram på för många fronter pga trafiken. Det finns inga alternativa vägar att lägga över trafiken på så vi får samsas om utrymmena, säger Robert Angmyr.

Uppdraget är uppdelat i fem etapper som orderregistreras löpande i affärsområdet NCC Infrastructure. Uppdraget ska vara helt klart i slutet av 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ahlqvist, projektchef NCC Infrastructure, +46706890732, anders.ahlqvist@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank