NCC tar kliv för helt digitaliserade projekt

NCC tar ett stort steg i digitaliseringsarbetet och lägger nu grunden för att införa ett standardiserat digitalt språk i koncernens samtliga projekt. Genom att använda standardiserad data flyttar NCC fram positionen ytterligare för att göra byggbranschen digital.

NCC har ingått ett ramavtal med det norska företaget Cobuilder, som bland annat tillhandahåller lösningar för utveckling av standardiserade datamallar (PDT). Genom samarbetet möjliggör NCC införandet av ett standardiserat digitalt språk i samtliga projekt.

– Byggbranschen ligger efter när det gäller digitalisering och den präglas fortfarande till stor del av silos mellan discipliner, aktörer och nationsgränser. Det försvårar digitalt samarbete över hela linjen och det vill vi nu göra något åt, säger Johanna Fredhsdotter Lager, chef för Virtual Design and Construction (VDC) på NCC.

Bibliotek för digitalt språk

Datamallarna skulle enkelt kunna beskrivas som ett bibliotek med ett standardiserat digitalt språk som ger information om till exempel materialen som använts i byggnationen.

– NCC är på väg att bli ett datainformerat företag och genom att öka utbytet av information och bidra till en effektiv interaktion med alla partners i projekten så minskar risken för fel och gör det möjligt att arbeta effektivt med komplexa projektkrav, fortsätter Johanna Fredhsdotter Lager.

– De flesta aktörer i branschen, både ägare och entreprenörer, kan nog känna igen att det är svårt att få utförlig information om de produkter som använts under en byggnation. Med standardiserade datamallar finns detta lättillgängligt, säger Lars Chr. Fredenlund, vd på Cobuilder.

Svenska projekt först med datamallarna

För stora byggprojekt ger det standardiserade språket ännu större möjligheter, speciellt när det gäller hur data kan användas för samverkan och i de olika processerna inom design, produktval, hållbarhet och förvaltning. De första projekten att implementera datamallarna finns i NCC:s byggverksamhet i Sverige.

– Vi arbetar nu för att införa det i alla länder där vi har verksamhet. Det kommer att förenkla våra processer för att skapa, hantera och dela data mellan projekt, aktörer och länder, säger Johanna Fredhsdotter Lager.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Fredhsdotter Lager, chef VDC NCC, 070-29605574