Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC:s stadsbonde på plats på Masthuggskajen i Göteborg

På Brick Studios och Våghusets gemensamma takterrass huserar numera områdets nya stadsbonde. Lilla Jordbruket är den aktör som, i samarbete med The Food Print Lab, valdes ut av NCC för uppdraget och som nu driver ett urbant andelsjordbruk på takterrassen.

Skaraborgskommuner väljer NCC för asfaltsarbete med höga miljökrav

NCC har tecknat avtal gällande beläggningsarbeten för kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Avtalet, som innehåller hårda miljökrav på bland annat energiåtgång och koldioxidutsläpp, löper i maximalt fyra år med en takvolym på 100 MSEK.

Ett år utan olyckor med frånvaro på NCC Asphalt Middle

NCC:s asfaltverksamhet i mellersta Sverige kan se tillbaka på 2022 som ett framgångsrikt år gällande arbetsmiljöarbetet då de har gjort ett år utan olyckor med frånvaro.

Elisabeth Schylander blir ny hållbarhetschef för NCC Building Sverige

Elisabeth Schylander tillträder som ny hållbarhetschef för NCC Building Sverige. Hon tillträder tjänsten i mars 2023 och kommer närmast från en motsvarande position i fastighetsbranschen.

Strandpromenaden i Lidköping öppnar ett helt år tidigare än planerat

Sommaren 2025 skulle den nya stranden vara klar. Men tack vare smart planering och lite tur med vädret kunde NCC färdigställa arbetet så att stranden, strandpromenaden och vattenparken kommer att öppna ett år tidigare. Redan sommaren 2024 kommer ortsbor och tillresta att kunna njuta av en ny, toppenfin strandanläggning.

NCC deltar i branschinitiativ för EPD inom ballast

I samarbete med bland annat NCC har forskare vid Chalmers tekniska högskola tagit fram ett digitalt verktyg som gör att man kan få fram verifierade EPD:er för bergmaterial. Det kommer att innebära stora miljövinster för alla som arbetar med ballast.

NCC bygger förskola till Fridaskolan i Helsingborg

NCC har i samverkan med Helsingborgs stad byggt om och anpassat en tidigare kommunal skola till en ny hyresgäst, Fridaskolan, med elever i årskurs F-9. Ombyggnaden har skett i två nu avslutade etapper. Nu fortsätter projektet med en tredje etapp, en förskola. Ordervärdet för etapp tre uppgår till cirka 40 MSEK.

Team med olika kompetens, bakgrund och erfarenhet blir bättre problemlösare

För att vara ett konkurrenskraftigt företag arbetar NCC målmedvetet med mångfald och inkludering. Marie Reifeldt, HR-direktör på NCC, berättar om hur arbetet bedrivs inom koncernen och varför det är viktigt att rekrytera från hela den relevanta talangpoolen.

"Jag älskade jobbet från första stund. Jag är på precis rätt plats i livet."

Sofia Edoff är projektchef för ett av de mest komplexa projekten i den pågående utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, station Hagastaden. Projektet är omfattande, logistiskt utmanande och kräver stor hänsyn till allmänheten, verksamhet i området och trafiken. Ett riktigt drömprojekt, om du frågar Sofia Edoff som också är ordförande i NCC:s kvinnliga nätverk Stella.

Halverad klimatpåverkan vid NCC och Helsingborgshems pilotprojekt för hållbart byggande i Helsingborg

De nya flerbostadshusen i mörkt och ljust tegel i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, som NCC byggt på uppdrag av kommunala Helsingborgshem, blev klara i slutet av 2021.  Husen är ett pilotprojekt för hållbart byggande. Genom att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan har klimatavtrycket under byggtiden reducerats till närmare hälften mot ett jämförbart byggprojekt.