Ett år utan olyckor med frånvaro på NCC Asphalt Middle

NCC:s asfaltverksamhet i mellersta Sverige kan se tillbaka på 2022 som ett framgångsrikt år gällande arbetsmiljöarbetet då de har gjort ett år utan olyckor med frånvaro.

- Det här är den allra viktigaste uppföljningen på vår verksamhet, inga andra mätetal spelar någon roll om vi har medarbetare som skadar sig på jobbet. Jag är oerhört stolt att vi har gjort ett år utan olyckor med frånvaro, det är ett bevis på det goda arbete vi gör med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Madeleine Segerquist, avdelningschef NCC Asphalt Middle Sweden.

Varierad verksamhet kräver variation i säkerhetsarbetet

Verksamheten inom asfalt och beläggning är uppdelad i två olika områden; stationär produktion i asfaltverk och rörlig beläggning. Dessa två områden har helt olika risker och utmaningar vilket medför olika insatser i arbetsmiljöarbetet. I asfaltverket är riskerna främst kopplade till arbete i närhet av stora maskiner, damm och arbete med underhåll av fast utrustning.

Arbete i trafikerad miljö en risk

För beläggningsdelen av verksamheten har riskerna att göra med arbete i närheten av stora maskiner och trafikerad miljö.

- Den största risken för oss är att jobba i närheten av trafikerad miljö och det är också identifierat som ett högriskområde inom NCC. Vi behöver hela tiden förhålla oss till trafikanter som håller för hög hastighet förbi våra arbetsområden och vi behöver ofta hantera bilister som inte har uppmärksammat avspärrningar och skyltar, säger Madeleine Segerquist.

Många verktyg med fokus på säkerhet

NCC har många verktyg för att åstadkomma förändring och att jobba förebyggande med hälsa och säkerhet. Utöver systematisk rapporteringen av risker och observationer, arbetar vi bland annat med att diskutera attityder och beteenden, göra riskbedömningar, daglig säkerhetsgenomgång, årlig hälso- och säkerhetsvecka, säkerhetsutbildningar och närvarande chefer ute på arbetsplatserna.

- Det finns mycket kunskap att dra lärdom från, ett av de stora företagets allra viktigaste fördelar. Arbetsmiljöarbete blir man inte klar med, det ska vävas in och bli en lika naturlig del i arbetsvardagen som en kopp kaffe på rasten, avslutar Madeleine Segerquist.