Skaraborgskommuner väljer NCC för asfaltsarbete med höga miljökrav

NCC har tecknat avtal gällande beläggningsarbeten för kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Avtalet, som innehåller hårda miljökrav på bland annat energiåtgång och koldioxidutsläpp, löper i maximalt fyra år med en takvolym på 100 MSEK.

Avtalet omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa där kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång gör successiva avrop efter behov. Beställarna ställer hårda miljökrav i enlighet med Trafikverkets beräkningsverktyg EKA (Energi och Koldioxid vid Asfalttillverkning), ett verktyg för att beräkna av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning, utläggning av asfalt och transporter. 

- Det är positivt att kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång ställer tuffa miljökrav och dessutom begär att det ska redovisas enligt EKA-modellen. Det går i linje med NCC:s ambition att bidra till lägre miljöpåverkan via vårt arbete, säger Johan Hake, sälj- och marknadsansvarig, NCC Industry.  

NCC har sedan länge produktionsmetoder som innebär lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell asfaltproduktion. All NCC:s asfalt framställs med metoden Green Asphalt; asfalt som tillverkas vid lägre temperatur, med förnybara bränslen och återvunna asfaltmassor. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med konventionellt framställd asfalt. Med hög andel återvunnen asfalt och asfaltverk som drivs på pellets minskas C02-utsläppen med upp till 60% och uppfyller ändå samma krav som ställs på konventionell asfalt. 

- Vi står väl rustade att ta oss an dessa uppdrag och vi ser fram emot att återuppta vårt goda samarbete med Mariestad, Töreboda och Gullspång, säger Johan Hake, sälj och marknadsansvarig, NCC Industry.  

Avtalet gäller i maximalt fyra år och förnyas ett år i taget med en total takvolym om cirka 100 MSEK.