NCC deltar i branschinitiativ för EPD inom ballast

I samarbete med bland annat NCC har forskare vid Chalmers tekniska högskola tagit fram ett digitalt verktyg som gör att man kan få fram verifierade EPD:er för bergmaterial. Det kommer att innebära stora miljövinster för alla som arbetar med ballast.

Krav på redovisning av produkter och processers miljöpåverkan blir allt vanligare. EPD, Environmental Product Declaration, betyder miljövarudeklaration på svenska. En EPD är till för att kunder och andra intressenter enkelt ska kunna göra analyser och jämförelser ur ett miljöperspektiv. 

Forskare vid Chalmers Rock Processing Systems har nu genom olika forskningsprojekt i flera steg tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen mycket enklare. Målet har varit att det ska vara så pass enkelt att använda att det inte kräver några större förkunskaper eller arbetsinsatser.

– Med vårt verktyg så räcker det i princip med att mata in sina egna uppgifter och sedan trycka på knappen. Verktyget hämtar sedan in all ytterligare nödvändig information från de källor som krävs för att får fram rätt dokumentation för en verifierad EPD. Detta innebär att det nu blir mycket enklare för mindre företag att få fram en EPD. Men stora företag har också mycket att vinna på att effektivisera sitt informationsflöde både internt och externt, säger Gauti Asbjörnsson forskare vid Chalmers Rock Processing Systems. 

Redan 2017 testade NCC Stenmaterial att införa EPD på två siter men det var först 2019 som man tog tag i det på allvar. Sedan dess kan man erbjuda EPD på ett trettiotal av täkterna i Norden – i Sverige är antalet i skrivande stund 18.

Unikt med Stenmaterials erbjudande är att man kan göra EPD:er specifikt för varje täkt eller terminal vilket ger kunderna pålitlig miljöinformation för just de produkter som de har köpt. Den unika certifierade processen för att ta fram EPD:er verifieras av en extern oberoende aktör.

Det nya verktyget utgör en möjlighet för hela branschen att bli bättre på att ta fram EPD. Och det är en vinst för alla. 

– NCC har redan en egen certifierad process för att ta fram täktspecifika EPD:er och vi har publicerat flertalet EPD:er genom denna. Men vi är måna om att bidra till en harmonisering inom branschen. Alla vinner på att EPD:er tas fram på samma sätt så att de blir helt jämförbara, säger Kristine Ek, hållbarhetschef på NCC Industry. 

Läs mer på Chalmers hemsida