NCC bygger förskola till Fridaskolan i Helsingborg

NCC har i samverkan med Helsingborgs stad byggt om och anpassat en tidigare kommunal skola till en ny hyresgäst, Fridaskolan, med elever i årskurs F-9. Ombyggnaden har skett i två nu avslutade etapper. Nu fortsätter projektet med en tredje etapp, en förskola. Ordervärdet för etapp tre uppgår till cirka 40 MSEK.

- Den gamla skolan stod delvis tom och hade huserat annan verksamhet. Genom att bygga om och anpassa byggnaden i samverkan med NCC kunde vi ge den nytt liv som Fridaskolan, en winwin-lösning som ligger rätt i tiden i stället för att bygga nya lokaler, säger Peter Wetterlöv, Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad.

NCC har utfört hyresgästanpassning för Fridaskolan med ombyggnad av rum, renovering av ytskikt, nytt kök, utbyte av ventilation, nya fläktrum på taket, ny värme och el samt ny utemiljö med bland annat en multiarena.

Samarbetet mellan NCC och Helsingborgs stad startade 2020, då parterna gemensamt planerade och projekterade ombyggnaden av skolan. Byggarbetet påbörjades i januari 2021, då skolan var tom, och genomfördes i två etapper. Den första etappen var klar till höstterminens start 2021 och Fridaskolan flyttade in. Därefter fortsatte byggarbetet med en andra etapp anpassad efter skolans verksamhet. Denna etapp, som bland annat innehöll ett fullt utrustat restaurangkök, var klar till skolstarten höstterminen 2022.

Nu fortsätter samarbetet med en tredje etapp. Det är den tidigare skolmatsalen som ska omvandlas till förskola. Detta arbete påbörjas omgående och beräknas vara klart i början av 2024. 

- Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Helsingborgs stad och slutföra ombyggnaden åt Fridaskolan. Som en av Sveriges största skolbyggare har NCC stor erfarenhet av såväl nyproduktion som renovering av skolor. Dessa lärdomar har vi tagit med oss när vi omvandlat en äldre skola till moderna skollokaler anpassade för Fridaskolans verksamhet, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sverige.