NCC:s stadsbonde på plats på Masthuggskajen i Göteborg

På Brick Studios och Våghusets gemensamma takterrass huserar numera områdets nya stadsbonde. Lilla Jordbruket är den aktör som, i samarbete med The Food Print Lab, valdes ut av NCC för uppdraget och som nu driver ett urbant andelsjordbruk på takterrassen.

Stadsbonden Lilla Jordbruket, är nu på plats på terrassen mellan Brick Studios och Våghuset på Masthuggskajen i Göteborg. Redan under februari inleddes odlingssäsongen, och inom kort erbjuds grönsaker som odlas. Vitlök är den gröda som sattes allra först och kommer att bli en del av de grönsaker som kommer att levereras från terrassen under våren.

Vi samarbetar med Mindpark som driver coworking-ytor i Brick Studios. På så sätt kan de som vill bli delaktiga i vår odling och på ett smidigt sätt få en kasse närodlade grönsaker med sig hem från jobbet, säger Olle Olsson, odlare på Lilla Jordbruket.

- Intresset för stadsodling är verkligen stort, vi fick in ett stort antal ansökningar ifrån olika aktörer som visade intresse för att odla på vår takterrass. Det här är ett intressant sätt att skapa en grön mötesplats mitt i den urbana miljön och stötta lokala aktörer som producerar mat säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Sedan en tid finns det möjlighet att bli andelsägare i stadsodlingen, och ta del av de närodlade grödorna som odlas på terrassen på Mashuggskajen.

Brick Studios och Våghuset ligger längs Masthamnsgatan i Göteborg. Husen färdigställs under våren 2023 och är en del av det nya området Masthuggskajen. Stadsodlingen är ett av de olika initiativ inom det hållbarhetsarbete som NCC driver i området. Masthuggskajen har en mycket hög hållbarhetsprofil och var 2018  Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. Dessutom vann projektet priset Årets Citylab-projekt 2020 för sitt hållbara stadsutvecklingsarbete. 

Se filmen med stadsbonden Olle Olsson, Lilla Jordbruket.