Miljöbyggnad

Miljöbyggnad (före detta Miljöklassad byggnad) är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar och krav.

NCC tar ännu ett steg mot miljömässigt hållbara bostäder genom att miljöcertifiera alla sina bostadsprojekt i egen regi. NCC stärker därigenom ytterligare sitt fokus på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

NCC har som deltagande part i ByggaBo-dialogen varit med under utvecklingen av detta miljöklassningssystem och det är ett av de miljöklassningssystem som NCC har valt att erbjuda sina kunder.

Bostäderna kommer att certifieras enligt systemet Miljöbyggnad nivå silver. En Miljöbyggnad på silvernivå uppfyller framför allt krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Systemet kan användas både på nya och befintliga byggnader. Byggnader som färdigställts efter 1 juli 2009 klassas som nybyggnad. Det finns således två manualer, en för befintlig byggnad och en för ny/projekterad byggnad.

Alla typer av byggnader som är i drift och intrimmade kan bedömas.

Systemet bedömer miljöaspekter inom:

  • Energi (användning, behov och energislag)
  • Innemiljö (ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet)
  • Material och kemikalier (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen)

För byggnader med eget vatten- och avloppssystem finns även ett fjärde område:

  • Särskilda miljökrav

Systemet ger klassningarna: 

  • Klassad
  • Brons
  • Silver
  • Guld

Miljöklassningen genomförs av en eller flera personer beroende på kompetensområden och en granskning sker sedan av branschorganisationen Sweden Green Building Council – en ideell förening med 155 företag och organisationer som medlemmar. Några av dem är NCC, Statens Fastighetsverk, Fortum och Fastighetsägarna.