Miljöbyggnad

Miljöbyggnad (före detta Miljöklassad byggnad) är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar och krav.

NCC har som deltagande part i ByggaBo-dialogen varit med under utvecklingen av detta miljöklassningssystem.

Systemet kan användas både på nya och befintliga byggnader. Byggnader som färdigställts efter 1 juli 2009 klassas som nybyggnad. Det finns således två manualer, en för befintlig byggnad och en för ny/projekterad byggnad.

Alla typer av byggnader som är i drift och intrimmade kan bedömas.

Systemet bedömer miljöaspekter inom:

  • Energi (användning, behov och energislag)
  • Innemiljö (ljud, ljus, fukt, luft- och vattenkvalitet)
  • Material och kemikalier (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen)

För byggnader med eget vatten- och avloppssystem finns även ett fjärde område:

  • Särskilda miljökrav

Systemet ger klassningarna: 

  • Klassad
  • Brons
  • Silver
  • Guld

Miljöklassningen genomförs av en eller flera personer beroende på kompetensområden och en granskning sker sedan av branschorganisationen Sweden Green Building Council – en ideell förening med 155 företag och organisationer som medlemmar. Några av dem är NCC, Statens Fastighetsverk, Fortum och Fastighetsägarna.