En ekologisk höjdare i ekostaden Augustenborg

Greenhouse i Malmö är idag ett av Sveriges främsta spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling och en del i utvecklingen av Augustenborgs gröna profil. NCC bygger för MKB unika hyreshus med många miljösmarta lösningar och stora odlingsbalkonger och växthus på taket för självhushåll.

Runt om Malmö finns det mycket dyrbar åkermark, därför är det viktigt att se till att förtäta byggnationen i Malmö för att inte bygga över den dyrbara marken. Greenhouse är ett typiskt exempel för detta, i den gamla byggnaden byggs en förskola och en teater och på taket byggs 12 radhus och en odlings trädgård, 14 våningshus med odlarlägenheter. Lägenheterna gör det möjligt för stadsmänniskorna att leva, bo och verka hållbart.

Det är inte bara de som bor på landet som ska ha tillgång till odlingar, Greenhouse ger den moderna stadsmänniskan möjlighet att odla både på höjden, tvären och bredden i boendet.

Solceller på taket förser hyresgästerna med grön el. Alla de smarta el-lösningarna som är installerade i Greenhouse gör det möjligt att starta utrustning när elnätet är som lägst belastat.

Husen byggs som så kallade passivhus med solceller. De miljöcertifieras som Miljöbyggnad Guld – den högsta märkningen för bostäder med lågt energibehov och en sund inomhusmiljö. Även logistiken i huset och innovativ miljöteknik kommer underlätta för de boende att leva miljöanpassat.

Kvarteret NCC bygger består av ett höghus på 14-våningar med odlarbalkonger på 20 kvadratmeter och fem meter fasta odlingsbäddar. Tanken är att de boende periodvis kan vara självförsörjande på grönsaker, kryddor och frukt. En del av balkongen är inglasad för vinterförvaring och förkultivering av växter. Odling kan även ske i två gemensamma växthus.

NCC bygger också tolv hyresradhus och en odlingsträdgård på taket till ett nedlagt tvätteri. Den gamla byggnaden från 50-talet återanvänds och integreras i det nya kvarteret. NCC bygger om den till en förskola med ekoprofil och en teater.

För att uppmuntra de boende att leva hållbart har varje lägenhet en display som visar förbrukningen av varmvatten, el samt avfall. Den visar bland annat när man kan köra sina maskiner på grön el från solcellerna på taket. Särskilda väggkontakter levererar enbart solenergi. Med en knapp i hallen kan hyresgästen stänga av all el och ventilation som inte måste var på när ingen är hemma.

Andra exempel är ett lättillgängligt cykelgarage med lånesläp om man vill cykla och storhandla. Ett grovkök direkt ut till odlarbalkongen gör det lätt att köra skottkärror med jord och sköta odlingarna.