Design Quattro

Svanenmärkta flerbostadshus i tre till fyra våningar med fast pris, fast leveranstid och fast kvalitet.

Design Quattro är en husprodukt med tre till fyra våningar. Varje trapphus innehåller nio eller tolv lägenheter, där ett eller flera trapphus kan utgöra en huskropp. Huskropparna kan kombineras på olika sätt för att skapa trivsamma och trygga miljöer.

Balkonger och helkaklade badrum

I de flesta lägenheter finns en infälld balkong som sommartid kan fungera som ett extra rum och som vintertid blir en väl skyddad balkong. Boende på entréplan har uteplats i marknivå. Lägenheterna är yteffektiva och har hög standard med helkaklade badrum, trägolv, stora fönster, rundgång och en utformning som ger ett modernt, ljust boende. All förvaring ryms inne i varje lägenhet för att skapa ökad trygghet för de boende.

Smarta lösningar

Byggnaden har en isolerad tung stomme av platsgjuten betong. Även bjälklag består av betong. Våtrum och kök bildar tillsammans en kärna i husets mitt. För att underlätta drift ligger alla installationer samlade i lättåtkomliga kanaler, som döljs snyggt i inomhusmiljön.

Lättmöblerat

Ventilation och luftburen värme distribueras genom lägenhetsbaserade värmeväxlare. Lägenheterna behöver alltså inte radiatorer, vilket också gör dem lättmöblerade.

Lägenheter: 

  • 1 r.o.k. om ca 34 kvm BOA
  • 2 r.o.k. om ca 55 kvm BOA
  • 3 r.o.k. om ca 76 kvm BOA