NCC Folkboende – yteffektiva hyresrätter med rimliga hyror

NCC Folkboende är ett av våra bostadskoncept, det är lätt att bygga, lätt att äga och lätt att tycka om. Det är ett gediget punkthus med ett smidigt uppförande där allt redan är projekterat och förberett i detalj. Resultatet är ljusa, yteffektiva lägenheter med såväl balkong som rimliga hyror. Och dessutom med en trygg och bekväm förvaltning.

Bygg hyresrätter med NCC Folkboende

Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder. Med NCC Folkboende har vi tagit fram små lägenheter som alla har råd att bo i och som samtidigt är attraktiva genom noggrann planering samt rejäla och sunda materialval.

Lätt att bygga – smidigt uppförande

Vi tycker det ska vara enkelt och tryggt att vara beställare. Därför har vi tagit fram en standardiserad bostadsprodukt där varje kvadratmeter tänkts igenom i detalj och allt är noga förberett. Det ger en kort projekteringstid och du kan få ett fast pris på bara fem veckor.

Standardiserat och enkelt - med egen prägel på huset

Husets utseende kan varieras för att passa in i omgivningen och efter eget tycke och smak. Efter att ha kartlagt dina behov formar vi karaktären på ditt hus. Ett förslag utarbetas av vår erfarna arkitekt. Var placeras entrén bäst? Vilken lägenhetsfördelning behöver du? Våra olika modeller gör det möjligt att hitta rätt. Vilken färgsättning exteriört och interiört blir mest harmonisk? Med hjälp av visualiseringar kan du enkelt utvärdera olika alternativ.

Huset har ritats för att vara lätt att placera i en varierande stadsbild och eftersom det är ett punkthus så räcker en mindre tomt för att skapa många bostäder. Entrén kan läggas på valfri sida av huset. Huset anpassas helt enkelt efter läget.

Platsbyggt med kvalitet och kort byggtid

Vi arbetar med traditionella metoder med moderna hjälpmedel. En stor del av tillverkningen görs på plats såsom trappor, balkongplattor och sockelement. När vi själva har kontroll över viktiga moment kan vi både säkra en högkvalitativ produkt och att allt finns på plats i rätt tid. Det ger en effektiv produktion och en bra ekonomi på både kort och lång sikt. Resultatet är ett hundraprocentigt engagemang och en kort byggtid. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning.

Lätt att äga 

Principen för NCC Folkboende är rätt material på rätt plats – det vill säga där det ger störst värde för både hyresgäst och fastighetsägare. Pålitliga, slitstarka kvalitetsmaterial ger huset en lång livslängd. En fasad i tegel är inte bara tidlös, den är också underhållsfri. Bra både för plånboken och för resan mot en klimatneutral framtid. (länk till klimatresan-sida)

Enkelt underhåll och ekonomisk drift präglar hela huset – från konstruktion till materialval. Tunga installationer till kök och badrum har samlats i husets kärna vilket förenklar framtida underhåll. Stommen platsgjuts i betong och merparten av alla installationer gjuts in, vilket är bra ur brand- och ljudsynpunkt.

Ytan i NCC Folkboende används mycket effektivt vilket alltid ger en hög nyttjandegrad på projektet. Omkring 75 procent av totalytan kan användas som boarea och här finns utrymme för lägenheter på ett till fyra rum och kök. Grundtanken är att NCC Folkboende ska kunna ge lönsamhet redan första året.

Svanenmärkning – ett kvitto på minskad klimatpåverkan

Väggarna i NCC Folkboende är konstruerade för att skapa ett tätt klimatskal som ger låg energianvändning och låga drifts- och underhållskostnader. Dessutom är NCC Folkboende är förberett för Svanenmärkning, för att bland annat säkra en låg energianvändning, låga koldioxidutsläpp och höga miljökrav på material och byggprodukter. Läs mer om Svanen här.

Lätt att tycka om – bra för samhället och plånboken

NCC Folkboende byggs av vår lokala personal och underentreprenörer från närområdet. Det är positivt för orten och det lokala näringslivet.

Tack vare yteffektiviteten och den kostnadseffektiva produktionen kan rimliga hyror sättas. Det gör NCC Folkboende till väldigt populära lägenheter för både fastighetsägare och hyresgäster.

Välplanerade lägenheter med balkong

Ett stort ljusinsläpp och en öppen planlösning skapar rymd i lägenheterna. Möblerbara balkonger, bra ljudisolering och kök med god standard – allt bidrar till känslan av kvalitet ända från porten in i den egna bostaden.

Entrén placeras alltid avskilt och skyddat. Det gör att gäster och boende kan gå in i huset utan att störa grannarna längst ner. Den gemensamma, välutrustade tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan. Bra tillgänglighet för rörelsehindrade går som en röd tråd genom huset.

Med kunskap från ett stort antal bostadsprojekt kan vi nu konstatera att vi lyckats med det vi föresatt oss – NCC Folkboende har gjort det möjligt för fastighetsägare att bygga hyresrätter som alla har råd att bo i.