Foto: Studio-E
Illustration på NCC:s nya folkboende i Höganäs.

NCC Folkboende, Sjökronaområdet i Höganäs

På uppdrag av Höganäshem AB har NCC byggt två fastigheter med totalt 64 hyreslägenheter samt två komplementbyggnader på Sjöcronaområdet i centrala Höganäs.

Fastigheterna är fem respektive sex våningar höga och har byggts enligt konceptet NCC Folkboende, vilket innebär välplanerade hyresrätter med hög boendekvalitet och fördelaktig fastighetsekonomi. Alla bostäder har balkong. Konceptet har kort byggtid och låg byggkostnad tack vare noggrann planering och en standardiserad produktion, där en stor del gjuts och tillverkas på plats.

NCC Folkboende är punkthus som byggs på höjden och därför kräver mindre tomt. Genom att bygga yteffektivt och i möjligaste mån standardiserat kan Höganäshem bygga lägenheter till priser som ger fler möjlighet att bo i nyproducerade fastigheter. Dessutom har husen låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader. 

Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden