Nyköping får 82 nya hyresrätter med NCC Folkboende

Som en del av ramavtalet med SABO bygger NCC 82 nya hyresrätter åt Nyköpingshem AB. De två åttavåningshusen byggs i stadsdelen Rosenkälla med NCC Folkboende, vilket ger ytsmarta hyresrätter med hög boendekvalitet och god fastighetsekonomi.

Nyköpingshem ägs av Nyköpings kommun och är det största bostadsföretaget i staden. Företaget grundades 1949 och har erbjudit Nyköpingsborna attraktiva och ändamålsenliga bostäder sedan dess. Fram till år 2026 behöver kommunen ytterligare 1 000 bostäder där NCC är en av aktörerna. Med NCC Folkboende tryggas produktionen av nya bostäder till ett pris som ger fler ett nytt hem.

Högt läge för kvarteret Stormfågeln

Med ett högt och attraktivt läge på Ängstugevägen i Rosenkälla uppför vi nu ytterligare hyresrätter till det växande Nyköping. Kvarteret Stormfågeln byggs som två punkthus med åtta våningar vardera, där de som flyttar in i översta våningsplanet erbjuds milsvid utsikt över bland annat stadsfjärden. De högresta husen får underhållsfria fasader av gult tegel.

NCC Folkboende – kort byggtid och rimliga hyror

Med NCC Folkboende blir byggtiden kort och byggkostnaden låg tack vare noggrann planering och standardiserad produktion. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning. NCC Folkboende är förberett för Svanenmärkning vilket innebär en extra kvalitetsstämpel med avseende på hållbarhet och klimatpåverkan.

Ytsmart boende med hög kvalitet

Lägenheterna i kvarteret Stormfågeln får ytsmarta planlösningar, hög boendekvalitet och låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader. Bostäderna består av ettor, tvåor, treor och fyror på 36–98 kvadratmeter – alla lägenheter med balkong. Tvättstuga finns i markplan och miljöhus för återvinning finns på gården.

Bild på Jonas Bergström, produktionschef NCC Building Sweden.
Jonas Bergström

Produktionschef, NCC Building Sweden