LEED

LEED är ett miljöklassningssystem som utvecklats i USA, där LEED version 1.0 började användas 1998. Idag är det version 3 av systemet som används, även kallat LEED 2009.

LEED bygger på amerikanska standarder och ser likadant ut i hela världen. Det finns dock ett fåtal länder som har gjort nationella anpassningar av LEED, t.ex. Indien och Kanada.

En LEED anpassning till svenska förhållande håller på att tas fram och i det arbetet är NCC involverat via Sweden Green Building Council (SGBC).

Systemet kan användas på både nya och befintliga byggnader. Det finns olika system för olika typer av projekt och byggnader.

LEED är ett av de klassningssystem som NCC valt att erbjuda sina kunder.

Leed bedömer miljöaspekter inom:

 • Hållbar lokalisering
 • Vattenanvändning
 • Energi och atmosfär
 • Material och naturresurser
 • Inomhusmiljö
 • Innovativa lösningar
 • Regionala prioriteringar

Byggnader klassas i:

 • Certified
 • Silver
 • Gold
 • Platinium