GreenBuilding

NCC är GreenBuilding-partner på företagsnivå. Samtliga våra egenutvecklade projekt ska sedan år 2009 uppfylla kriterierna för GreenBuilding.

GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar ägare till andra fastigheter än bostäder att, på frivillig basis, effektivisera energianvändningen i sina byggnader inom en eller flera tekniska discipliner.

Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energianvändningen i fastigheten med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler).

Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid – en fråga som NCC för övrigt tar sig an på bred front, och i synnerhet inom bostadsproduktionen.

Först i Europa att bli Greenbuilding-partner på företagsnivå

NCC är en av Sveriges första GreenBuilding Partners och den första fastighetsutvecklaren i Europa att bli partner på företagsnivå. Det innebär att minst 75 procent av våra projekt ska uppfylla kriterierna för GreenBuilding.

Samtliga våra projekt sedan år 2009 uppnår kriterierna. Totalt tretton av NCC:s projekt i Norden är idag godkända som GreenBuilding. Bland dessa återfinns bland annat Nordens första GreenBuilding-handelsfastighet, Coop i Kungsbacka.

Vid Fastighetsägarnas GreenBuilding Award (okt 2009) vann vi i kategorin "Bästa GreenBuilding-partner på fastighetsnivå", med kontorsfastigheten Kaggen.