BREEAM

Samtliga NCC:s egenutvecklade kommersiella lokaler miljöcertifieras från och med 2009 enligt systemet BREEAM.

BREEAM, www.breeam.com, är det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Över 425 000 byggnader världen över har redan certifierats enligt systemet och två miljoner byggnader är registrerade för att bli certifierade.

“Vi vill vara ledande inom bygg och fastighetsbranschen när det gäller miljöansvar. De miljöverktyg vi använder idag mäter olika delar av en byggnads miljöpåverkan. Med BREEAM skapas möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring miljöpåverkan. ”

- Carola Lavén, Chef NCC Property Development