BREEAM

Samtliga NCC:s egenutvecklade kommersiella lokaler miljöcertifieras från och med 2009 enligt systemet BREEAM.

BREEAM är det mest utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

Över 425 000 byggnader världen över har redan certifierats enligt systemet och två miljoner byggnader är registrerade för att bli certifierade.

Trettio fastigheter certifierade enligt BREEAM 

När BREEAM utvecklades i Storbritannien i början av 1990-talet var det med hänsyn till europeiska förutsättningar, vilket ofta framhålls som en av de viktigaste fördelarna med systemet.

BREEAM är även ett utomordentligt bra verktyg för att kordinera miljö- och klimatfrågan under hela projektets gång.

Sweden Green Building Council (SGBC) har tillsammans med NCC och andra aktörer utvecklat en svensk anpassning av BREEAM.

“Vi vill vara ledande inom bygg och fastighetsbranschen när det gäller miljöansvar. De miljöverktyg vi använder idag mäter olika delar av en byggnads miljöpåverkan. Med BREEAM skapas möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring miljöpåverkan. ”

- Carola Lavén, Chef NCC Property Development