Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett samtal om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en stor och viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas och göras rätt. För att lyckas med uppgiften är utbyte av erfarenheter och kunskap på ett tidigt stadium centralt.

Vi på NCC tror att de bästa skolorna byggs genom grupparbete och ett nära samarbete där vi löser uppgiften ihop. Vi sätter oss helt enkelt i skolbänken tillsammans med er långt innan det är dags för det första spadtaget, för att från första början förstå de behov och utmaningar som finns men också de drömmar och visioner som ska uppnås. Då får vi också möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper som Sveriges största skolbyggare.

Välkommen till ett av årets viktigaste samtal

Välkommen till NCC:s skolseminarium på NCC:s kontor den 15 maj. Där delar vi erfarenheter kring skolprojekt och hur vi bygger skolor som stärker möjligheterna till lärande, trivsel och en sund ekonomi – morgondagens skola helt enkelt.

Program

Skolseminarium på NCC:s kontor Rörvägen 1 den 15 maj

07.30-08.00 Inledning/Frukost

Skolsituationen i Sverige: Från skolbrist till framtidens bästa skola!
På många håll i Sverige, i både storstäder och mindre tätorter, råder akut brist på skolor. Vilka utmaningar leder det till och vilka fler utmaningar brottas skolan med som vi behöver adressera när en ny skola ska byggas?

08.00-08.50 Hur löser vi tillsammans morgondagens skola?

Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas lärande? Och vad kan den fysiska miljön bidra med när det gäller främjande av inlärning och sociala färdigheter? Vilka utmaningar ser vi och hur kan vi vända dessa till möjligheter? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga bra och kloka lärmiljöer?

08.50-09.15 Vår erfarenhet av att bygga skollokaler som tillgodoser behov för kund, elev och lärare

Genom att dela med oss, lyssna och diskutera med er hoppas vi kunna medverka till riktigt bra skolor som bygger på allas våra samlade kunskaper och erfarenheter – välkommen till ett av årets viktigaste samtal.

Anmälan

Läs mer om vår integritetspolicy