Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Superkommunikatörer styr NCC

Antonia Ax:son Johnson, Vicky Ax:son Johnson och Peter Wågström hamnar alla på listan över Sveriges Superkommunikatörer när tidningen Resumé för femte året i rad utser Näringslivets 150 Superkommunikatörer.

VR-festival i Dome of Visions drog storpublik

Upplevelse och närvaro var de gemensamma nämnarna bland de över hundra demonstrationer, föreläsningar och filmer som utgjorde VR Sci Fest på KTH och Dome of Visions i helgen.

Byggstart för Degerös nya köpcentrum i Helsingfors – ska stå klart i november 2018

NCC utvecklar och bygger ett nytt köpcentrum bredvid det befintliga på Degerö. Tvåvåningsbyggnaden kommer att inrymma totalt 30 butiker. Dagligvarubutikerna HOK-Elanto och Ruokakesko som redan är etablerade i den befintliga byggnaden kommer att flytta och få större lokaler i det nya köpcentret.

Svante Hagman ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har utsett Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, till ny förbundsordförande. Svante Hagman har suttit i Sveriges Byggindustriers styrelse sedan 2013.

NCC viger veckan åt hälsa och säkerhet

En koncerngemensam säkerhetsutbildning, räddningsövningar, hälsopromenader, föreläsningar och införandet av dagliga säkerhetsgenomgångar om hälsa- och säkerhet. Den här veckan viger NCC åter åt hälsa och säkerhet på samtliga arbetsplatser runt om på NCC i Norden för att främja NCC:s gemensamma säkerhetskultur.

Förtätningsseminarium såg fler lösningar än utmaningar

”Förtätningens utmaningar” var ämnet för ett frukostseminarium i Dome of Visions på fredagen. Även om lösningsförslagen skilde sig mellan de olika talarna från kommun, länsstyrelse, organisationer, näringsliv och politik, verkade samtliga överens om att förtätning behövs för att Stockholm ska kunna växa.

Modern järnväg och dubbelspår Oslo-Göteborg utan statliga anslag

Behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Oslo är väl känt. En modern stambana skulle korta restiden till under 2 timmar och knyta samman två av norra Europas starkaste regioner. NCC har bjudit in Göteborgs politiker till en dialog om finansiering för att höja järnvägsstandarden på den svenska sidan utan anslag från statsbudgeten.

Näringsminister Mikael Damberg besöker NCC:s bygge i Norviks hamn

Den 28 april besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tillsammans med riksdagsledamoten Åsa Westlund (S) bygget av den nya godshamnen i Norvik, Nynäshamn där NCC förbereder marken åt Stockholm Hamnar och samtidigt utvecklar en företags- och logistikpark.

Christina Lindbäck - en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck kliver in på 50:e plats på listan över topparna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige. Hon är en tung aktör inom området. Hållbarhet är sedan länge ett prioriterat område för NCC och avgörande för att behålla positionen och för att kunna växa.

Nationell cykelstrategi lanserades i Dome of Visions

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi på fredagen, där NCC:s Svante Hagman medverkade. NCC välkomnar strategin och ser en bra cykelinfrastruktur som ett sätt att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.