NCC har byggt Höganäskrus som trafikhinder

På uppdrag av Höganäs kommun har NCC byggt stora 1,5 meter höga Höganäskrus som ska fungera som trygghetsskapande åtgärd och utgöra hinder för oönskad trafik. Redan nu står tre jättekrus utplacerade i Höganäs och ytterligare sju ska placeras ut. Det annorlunda projektet utförs som en del av ett ramavtal för mindre entreprenader som Höganäs kommun har med NCC.

Idéen att göra trafikhinder i form av Höganäskrus kom från kommunen som ville anknyta till att Höganäs sedan länge förknippas med keramik och krukmakare. Även om man drejade fat och lerkärl på andra ställen långt tidigare, var det när Höganäsbolagets lerkärlsfabrik startade sin verksamhet 1832 som keramiska bruks- och prydnadsföremål spreds och blev kända för den stora allmänheten.

Förfrågan om att konstruera och tillverka krusen gick till NCC som Höganäs kommun har ramavtal med för mindre entreprenader.