NCC på andra plats när 125 företags webbsajter rankas

NCC fortsätter förbättra sitt resultat i Comprends rankning av svenska företags webbsajter och kommer i årets rankning på en andraplats! I byggbranschens index för Europa kommer vi på första plats.

Sedan 2019 har NCC förbättrat sin placering varje år och har gått från en tolfte plats till årets andra plats. Comprends kriterier tas fram utefter enkätsvar från målgrupper inom finans och rekrytering samt trendanalyser inom företagskommunikation. Webbsajterna bedöms sedan utifrån hur väl de uppfyller kriterierna inom ett antal områden.

NCC's webbsajt presenterar information som målgrupperna efterfrågar, bland annat strukturerat innehåll om hållbarhet, mångfaldsarbete samt arbetsvillkor. Startsidan har i år uppnått ett toppresultat där 100 % kriterierna är uppfyllda!
Comprend
Detta är ett fantastiskt resultat som visar att NCC's webbplatser fortsätter att leverera värde för viktiga målgrupper. En framgångsrik webbplats behöver utvecklas löpande både vad gäller funktioner och innehåll och årets andraplats visar att vi lyckas med det!
Martina Bennarp, Manager Digital Infrastructure